Nieuws:

 • 04-12-2019 Opvolging Kempenaars
                            
  Vincent Courtois nieuwe voorzitter PORTIZ
  Directeur Ovet neemt de voorzittershamer over van Frans Kempenaars (Trinseo)
   
   
   

  Lees verder

 • 25-11-2019 persbericht PORTIZ: eerste monitor Duurzaamheid Ambitie 2030 gelanceerd

  Eerste monitor Duurzaamheid Ambitie 2030 gelanceerd

  Positief maar ook gemengd beeld zichtbaar in de eerste resultaten

  Sas van Gent, November 2019

  Drie jaar geleden sloten PORTIZ, de ZMF, North Sea Port en Provincie Zeeland een duurzaamheidsconvenant. Hierin zijn harde afspraken gemaakt over de economische en ecologische ontwikkelingen in de Zeeuwse havens. 6 Key Performance Indicators (KPI’s) zijn opgesteld door het bedrijfsleven, de milieuorganisatie, het havenbedrijf en de provincie Zeeland. Hiervan is vandaag de eerste monitor gepresenteerd.

  Unieke samenwerking

  In 2016 is het duurzaamheidsconvenant Ambitie 2030 gesloten. PORTIZ, de vereniging van havengebonden bedrijven, heeft hierin afspraken gemaakt met ZMf en North Sea Port. Deze afspraken gaan over doelstellingen op het vlak van (1) de economie, (2) een schoon milieu, (3) spoor-, water- en buisleidingverbindingen, (4) efficient ruimtegebruik in de haven en natuurherstel en (5) circulaire economie. De projectsecretaris van Ambitie 2030, Geert Mol, geeft aan dat een dergelijk convenant uniek is in Nederland. “Economie, natuur, ecologie en klimaat zijn samengebracht in een breedgedragen convenant, met politieke steun van de provincie”.

  Eerste Monitor Ambitie 2030 beschikbaar

  De eerste resultaten zijn beschreven in Gezamenlijk Zeeuws Resultaat , een monitor waarin de resultaten op de diverse doelstellingen zijn weergegeven. Duidelijk wordt dat de economische KPI een zeer positief beeld laat zien; ook zijn de ontwikkelingen rondom ruimtegebruik en natuurherstel positief te noemen. Uit de monitor wordt ook helder dat de gehele Zeeuwse havenregio nog voor een enorme uitdaging staat voor de nabije toekomst. Ten aanzien van de monitoring van fijnstof en gezamenlijke rapportage op prioritaire stoffen moeten nog flinke stappen worden gemaakt. Ook moeten nog serieuze stappen worden gezet in circulair en biobased productie. “De eerste meting laat nog een gemengd beeld zien, maar partijen zien hun verantwoordelijkheid. De afspraken uit het convenant worden door bedrijven serieus genomen ”, aldus Geert Mol.

  Ontwikkelingen naar de toekomst

  Binnenkort komen de partijen bijeen om te spreken over de ontwikkelingen die het convenant aangaan. Daarbij zal worden gekeken naar verdergaande samenwerking met Vlaanderen, vanwege de fusie van de havenbedrijven sinds 1 januari 2018 tot North Sea Port. Daarbij komen ook nog de afspraken op het gebied van CO2 reductie in het nationale klimaatakkoord in Nederland. Het komende jaar wordt dan ook een moment van verdere analyse en herijking van de doelstellingen uit het convenant Ambitie 2030.

  Lees verder

 • logo

  PORTIZ stuurt brief aan Samsom

  Het bestuur van PORTIZ heeft een brief gestuurd aan Diederik Samsom. PORTIZ maakt zich zorgen dat de kosten van de sanering van Thermphos grotendeels bij Zeeland Seaports komen te liggen.

  Lees verder

 • logo

  PORTIZ: Onderzoek spoorlijn Gent - Terneuzen kan starten

  De Europese Commissie heeft een subsidieaanvraag toegekend die PORTIZ  samen met andere partijen heeft gedaan. Het gaat hierbij om een onderzoek naar noodzakelijk spoor tussen Gent en Terneuzen. De partners bij deze aanvraag zijn BZW, Zeeland Seaports, Havenbedrijf Gent, Provincie Zeeland en de gemeente Terneuzen. PORTIZ  ziet dit als eerste stap richting de komst van een nieuw tracé aan de oostzijde van het kanaal van Gent naar Terneuzen. Een ontbrekende schakel die voor de logistieke en industriële bedrijven in de Zeeuwse haven van groot belang zijn.

  Lees verder

 • logo

  PORTIZ: juiste keuze voor stervariant door Provinciale Staten

  In de Statenvergadering van 16 december 2016 stemde een meerderheid in met de uitvoering van de kruising Westerscheldetunnelweg, Sloeweg en  Bernhardweg die een vrije doorgang voor het verkeer betekent.

  Lees verder

 • delta_logo

  Persbericht Delta: Delta Retail gaat door met nieuwe eigenaar

  DELTA N.V. heeft overeenstemming bereikt met EQT Infrastructure over de voorgenomen verkoop van DELTA Retail, de leverancier van energie- en digitale diensten in Zeeland en daarbuiten.

  Lees verder

 • logo_provZeeland

  Provincie Zeeland: toerit Frankrijkweg dicht op 15-12

  Van de Provincie Zeeland is bericht ontvangen dat in het kader van het project Verdubbeling Sloeweg N62 er op donderdag 15 december 2016 nog (herstel)werkzaamheden worden uitgevoerd aan de wegberm langs de Bernhardweg West N254 bij Nieuwdorp in de gemeente Borsele. 

  Lees verder

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21