Nieuws:

Port & Industry Zeeland (PORTIZ) is de vereniging van industriële, logistieke –en havenbedrijven in Zeeland. De vereniging heeft tot doel de belangen op economisch, sociaal en maatschappelijk gebied te behartigen van het bedrijfsleven in het algemeen en de aangesloten leden in het bijzonder in het Sloegebied, de Kanaalzone Zeeuws Vlaanderen en aangrenzende gebieden in Zeeland. Centraal daarbij staat de concurrentiekracht van de regio.

 

PORTIZ opereert in een zeer dynamische regio die als centraal gelegen delta nauw verbonden is met omliggende regio’s. Samenwerking binnen het grensoverschrijdende North Sea Port-district is een belangrijk uitgangspunt.

 

Voorzitter               Vincent Courtois, Ovet
Penningmeester     Robert Quak, Century Aluminium
Secretaris               Erik van Oosten

 

PORTIZ komt voort uit de Kring van Werkgevers in de Kanaalzone Zeeuws-Vlaanderen (opgericht in 1946) en de Industriegroep Midden-Zeeland en werkt nauw samen met VNO-NCW Brabant Zeeland.