Nieuws:

  • 23-11-2017 persbericht PORTIZ/Voka-VeGHO: Ook bedrijven verwachten concrete voordelen van havenfusie

    Op 7 november 2016 kondigden het Havenbedrijf Gent en Zeeland Seaports een fusieverkenning aan. Voka-VeGHO en PORTIZ, de verenigingen van havengebonden ondernemingen in Gent en Zeeland, verklaarden toen positief te staan tegenover deze intentieverklaring. Inmiddels hebben de beide havenbedrijven hun bevindingen en voorstellen overhandigd aan hun aandeelhouders. Voka-VeGHO en PORTIZ zien economische voordelen van een hogere schaalgrootte, maar verwachten ook voordelen voor de ondernemingen zelf. Beiden steunen de fusie dan ook ten volle.

    Lees verder

  • 01-11-2017 PORTIZ Nieuwsbrief nr 1

    Op 1 november 2017 is de eerste nieuwsbrief van PORTIZ verschenen.

    Lees verder

PORTIZ is de belangenbehartiger voor de Zeeuwse havengebonden bedrijven.

De vereniging PORTIZ komt voort uit de Kring van Werkgevers in de Kanaalzone Zeeuws-Vlaanderen en de Industriegroep Midden-Zeeland en werkt nauw samen met VNO-NCW Brabant Zeeland.