Werken


De bedrijven in de havengebieden van Vlissingen, Borsele en de Kanaalzone Zeeuws-Vlaanderen, die zijn aangesloten bij PORTIZ, bieden rechtstreeks werk aan ruim 12.000 medewerkers. Indirect (afgeleide werkgelegenheid en werkgelegenheid uit de toeleverende bedrijven) is dat een veelvoud van dit aantal. Het gaat daarbij om een gevarieerd aanbod van interessante functies voor ambitieuze en gemotiveerde mensen. Voor nadere informatie over vacatures en carrièremogelijkheden klikt u op deze site op de naam van de ledenbedrijven van PORTIZ.


Door de gunstige ligging aan de Westerschelde en het Kanaal van Gent naar Terneuzen zijn de industrie- en havengebieden van Zeeland in de loop van de afgelopen eeuw tot ontwikkeling gekomen. In drie golven hebben de bedrijven zich hier gevestigd, namelijk rond 1900 (o.a. scheepsbouw, kunstmest, cokes, haven- en transportbedrijven, voedingsmiddelen en glasproductie), rond 1930 (kunstmest) en in de jaren 1960-1980 (logistieke en havenbedrijven, elektriciteitsproductie, diverse chemische bedrijven, verpakkingsindustrie en elektronicaproducten).


De Zeeuwse haven- en industriegebieden, vallend onder het Nederlandse deel van het beheersgebied van North Sea Port (voorheen Zeeland Seaports) vormen een sterk industrieel cluster. North Sea Port, het 60-kilometer-lange grensoverschrijdende havengebied van Vlissingen in Nederland tot Gent in België, en de andere Scheldehaven, Antwerpen, zorgen voor een betekenende economische dynamiek in de regio. North Sea Port behoort zelfs tot de Top-10 havens van Europa.
PORTIZ is nauw betrokken bij projecten om de havens en industrie verder te verduurzamen. Bedrijven werken samen in de projectorganisatie 'Vitaal Sloegebied & Kanaalzone'.


Meerdere multinationale ondernemingen hebben vanwege de gunstige vestigingsplaatscondities gekozen voor de havengebieden in deze regio, naast een aantal van origine, grotere Zeeuwse bedrijven. De realisatie van de Nieuwe Sluis in Terneuzen in 2022 zal een verdere boost geven aan de bedrijvigheid in de Kanaalzone.


Buiten de twee economische kerngebieden Sloe en Kanaalzone heeft Zeeland natuurlijk nog in andere sectoren belangrijke economische activiteiten zoals in de sector recreatie en toerisme, landbouw en visserij en de zorg. Deze laatste twee sectoren zijn goed voor ongeveer 8 resp. 13 % van de totale werkgelegenheid in de provincie.