Nieuws:

Over PORTIZ

Port & Industry Zeeland (PORTIZ) is de ondernemersvereniging van industriële, logistieke –en havenbedrijven in Zeeland, in het bijzonder het Zeeuwse deel van het North Sea Port-district dat het Sloegebied, de Kanaalzone Zeeuws Vlaanderen en aangrenzende gebieden in Zeeland omvat.

 

North Sea Port, gefuseerd in 2018, is een uniek grensoverschrijdend, geïntegreerd havenbedrijf in het gebied van Vlissingen, Borsele, Terneuzen tot Gent. Samen met de haven van Gent zijn de Zeeuwse havens goed voor zo’n 120 miljoen ton (2020) goederenoverslag via zee- en binnenvaart, 100.000 banen, verbindingen met landen over de gehele wereld en een toegevoegde waarde €12,5 miljard (2020). PORTIZ werkt nauw samen met VOKA-VeGHO (Vereniging voor Gentse Havengebonden Ondernemingen) bij de belangenbehartiging van het grensoverschrijdende economisch cluster.

 

Bij PORTIZ zijn 30 bedrijven aangesloten uit uiteenlopende sectoren: (petro)chemie, offshore, logistiek, havendiensten, scheepsbouw, energie, voedingsmiddelen, verpakking, staal, industrieel afval en bouw. De vereniging is de belangenbehartiger, vertegenwoordiger en ambassadeur voor de havens en de industrie van Zeeland. Namens de leden richt PORTIZ zich op het versterken van de concurrentiekracht van Zeeland. Belangrijke thema’s zijn:

• Innovatie en Ondernemerschap
• Arbeidsmarkt en Onderwijs
• Infrastructuur, Ruimte en Bereikbaarheid
• Duurzaamheid, Milieu en Veiligheid

 

Door intensieve samenwerking met VNO-NCW Brabant Zeeland, waarmee hetzelfde kantoor als het secretariaat wordt gedeeld, is een effectieve en efficiënte realisatie van de doelstellingen mogelijk. Met deze samenwerking bestaat er ook een relatie met de landelijke vereniging VNO-NCW, de grootste ondernemingsorganisatie van Nederland.

 

Statuten


In de oprichtingsakte treft u de statuten van de vereniging aan. In deze statuten vindt u aanvullende informatie over onder meer de naam en zetel van de vereniging, het doel van de vereniging, de verplichtingen van de leden, de wijze van bijeenroepen van de algemene (leden)vergadering en de wijze van benoeming/ontslag van de bestuurders.

 

PORTIZ is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 60851171. PORTIZ heeft een vrijstelling van BTW voor de collectieve belangenbehartiging van de vereniging.