Nieuws:

Heros Sluiskil B.V.

logo_heros_2014 

AEC-Bodemas

Kernactiviteit van Heros Sluiskil is het opwerken van AEC-Bodemas. AEC-Bodemas bestaat uit niet brandbare materialen en is het restproduct dat overblijft na verbranding van afval in een Afval Energie Centrale (AEC). Deze “ruwe” AEC-Bodemas is steenachtig materiaal dat bestaat uit gesmolten en samengeklonterde verbrandings-producten, zand, steen, glas, porselein en metalen, welke zijn vermengd met de resten van verbrande producten. Jaarlijks werkt Heros Sluiskil ca. 600.000 ton ruwe AEC-Bodemas op tot secundaire bouwstoffen.


Schrootbewerking

Heros Sluiskil heeft een unieke schrootbewerkingsinstallatie in gebruik die in staat is om vuilverbrandingsschroot op te schonen en te sorteren in verscheidene fracties. Hierdoor is het mogelijk metaaldeeltjes vanaf 5 mm terug te winnen. Daarbij worden koperhoudende delen door een innovatieve installatie verwijderd van het schroot. Deze bewerkingen hebben als eindresultaat een hoogwaardig, voor meerdere toepassingen bruikbaar, schroot in verscheidene fracties. Jaarlijks verwerkt Heros Sluiskil ca. 120.000 ton vuilverbrandingsschroot.

 

Afvalwaterzuivering

HEROS Sluiskil beschikt over een afvalwaterzuiveringsinstallatie (AWZI) met een hydraulische capaciteit van 1.250.000 m3. Deze AWZI zuivert op biologische wijze zowel eigen bedrijfsafvalwater als afvalwater van derden. Onlangs is de AWZI uitgebreid met een innovatieve CMBR installatie. Tevens is het door een speciale voorbehandelingsinstallatie mogelijk om ook speciale, zwaarder belaste waterstromen in te nemen en te zuiveren.