Nieuws:

Covra N.V.
 

covra_logo

Onze huidige maatschappij produceert miljoenen kubieke meters afval per jaar. Dat is huishoudelijk afval, chemisch afval, ziekenhuisafval, bouw- en sloopafval, en ook radioactief afval. Met die totale afvalberg kan ieder jaar een voetbalstadion worden gevuld. De hoeveelheid radioactief afval is relatief klein: nog geen duizend kubieke meter.

 

Radioactief afval

 

Dat kernenergiecentrales radioactief afval produceren is algemeen bekend. Minder bekend is dat ook ziekenhuizen, onderzoeks-instellingen en industrie radioactief afval produceren. Voorkomen moet worden dat radioactief afval in het milieu terechtkomt. Het is daarom belangrijk dat het wordt verzameld, verwerkt en opgeslagen. Dat moet natuurlijk op een professionele wijze gebeuren.

 

COVRA

 

De Centrale Organisatie Voor Radioactief Afval (COVRA) heeft deze taak als enig bedrijf in Nederland. Alle bedrijven in Nederland die een vergunning op grond van de kernenergiewet hebben om met radioactieve stoffen te werken, zijn verplicht hun radioactief afval aan COVRA aan te bieden. Om de zorgtaak voor het radioactieve afval te kunnen uitvoeren heeft COVRA een opslag- en verwerkingsfaciliteit gerealiseerd in Zeeland, op het Haven-terrein Vlissingen-Oost in de gemeente Borsele. De totale hoeveelheid radioactief afval die naar verwachting de komende honderd jaar ontstaat, kan ruimschoots worden opgeslagen op het COVRA terrein, dat zo’n 20 hectare groot is.