Bestuur

Het bestuur van de vereniging wordt gevormd door een aantal bestuursleden vanuit het management van de lidbedrijven. Er is een drietal functionarissen met specifieke taken.