Nieuws:

Bestuur

 

Het bestuur van de vereniging wordt gevormd door een aantal bestuursleden vanuit het management van de lidbedrijven en de secretaris van de vereniging. Er is een drietal functionarissen met specifieke taken:

 

Voorzitter Vincent Courtois, Ovet
Penningmeester Robert Quak, Century Aluminium
Secretaris Erik van Oosten tevens regiomanager van VNO-NCW Zeeland