Nieuws:

  • 15-11-2018 Werkzaamheden aan tijdelijke rotonde Sloeweg N62

    Van de Provincie Zeeland ontvingen we berichtgeving over tijdelijke hinder bij de tijdelijke rotonde Sloeweg van maandag 19 november tot en met woensdag 21 november 2018 tussen 19.00 uur en 05.00 uur

    Lees verder

  • 05-11-2018 Vopak investeert opnieuw in gasopslag in Vlissingen

    In totaal wordt er 9,200 cbm voor gasopslag bijgebouwd. Verwachting is dat deze uitbreiding in het tweede kwartaal van 2020 in gebruik zal worden genomen. In 2015 werd eenzelfde type uitbreiding gedaan, destijds werden er 6 gas bullets bijgebouwd, nu gaat het om een uitbreiding van 2 gas bullets. 

    Lees verder

Tijdens dit evenement is de stand van zaken van de Duurzaamheidsambitie 2030 gepresenteerd. Een groep van bijna 100 deelnemers uit verschillende bedrijven had de primeur van een projectfilm met de vier ondertekenaars van het eerste uur. Verder zijn de meest baanbrekende resultaten en projecten in een nieuwe flyer gepresenteerd. Ook werd de nieuwe projectsecretaris voorgesteld, die verantwoordelijk wordt voor het monitoren van de Duurzaamheidsambitie 2030.


Duurzaamheidsambitie 2030, terugblik

In oktober 2016 hebben PORTIZ, Provincie Zeeland, Zeeland Seaports en de ZMf de ‘Duurzaamheidsambitie 2030’ ondertekend en aangeboden aan de staatssecretaris voor Infrastructuur en Milieu. Deze ambitie richt zich op een duurzame ontwikkeling in de brede zin: economisch, ecologisch en sociaal. Spannende uitdagingen met als doel grote stappen te zetten op het gebied van duurzaamheid en economische ontwikkeling.


Duurzaamheid Werkt…Verder!
Tijdens het symposium Duurzaamheid Werkt…Verder! op 13 december jl. is de stand van zaken betreft de Duurzaamheidsambitie 2030 gepresenteerd in de vorm van een flyer. Met deze tweede uitgave wordt een beeld geschetst van belangrijke stappen die in afgelopen periode zijn gezet om de ambities om te zetten naar realisatie en monitoring.

De vier ondertekenaars presenteren in een projectfilm de ontwikkelingen van afgelopen jaar en hun visie op de toekomst. Sommige doelen zijn zeker realistisch en continuering van de ingeslagen weg is van vitaal belang. Voor sommige ambities moeten nog behoorlijke stappen worden gezet. De vier partijen benadrukken het belang van nauwe samenwerking tussen bedrijven en organisaties om de vastgelegde ambities te verwezenlijken.

 

Nieuwe projectsecretaris
Om goed te kunnen sturen en koers te houden is goede, onafhankelijke monitoring van de duurzaamheidsambities essentieel. Tijdens het symposium op 13 december is hiervoor een projectsecretaris voorgesteld. Geert Mol heeft van de stuurgroep van Vitaal Sloegebied & Kanaalzone opdracht gekregen om de monitoring en vooruitgang van de gezamenlijke ambities in kaart te gaan brengen in de komende periode. Geert Mol is als zelfstandige werkzaam vanuit Mol Management en werkt daarnaast ook voor HZ University of Applied Sciences.