Nieuws:

 

HOOFDBEELD 

Duurzaamheidsambitie 2030
Veel van de Zeeuwse bedrijven hebben hun economische wortels in de havens. Voor hun gezamenlijke belangen werken zij samen in PORTIZ: Port & Industry Zeeland. Een haven die zich duurzaam ontwikkelt, is voor hun continuïteit en concurrentiekracht van levensbelang. Daarom maken PORTIZ, Zeeland Seaports en de Zeeuwse Milieufederatie (ZMf) nu de keuze voor de 'Duurzaamheidsambitie 2030'. Deze ambitie richt zich op een duurzame ontwikkeling in de brede zin: economisch, ecologisch en sociaal. De ambitie is een grote stap vooruit op het gebied van duur-zaamheid en bevat voor de komende jaren een aantal spannende uitdagingen.

 

Deze unieke Duurzaamheidsambitie werd 24 oktober 2016 gepresen-teerd en ondertekend tijdens het symposium Duurzame Havens 2030 in Theater de Mythe te Goes. De ondertekenende partijen hebben de Duurzaamheidsambitie aangeboden aan staatsecretaris Dijksma van Infrastructuur en Milieu. Het convenant heeft de volle steun van de Provincie Zeeland.


De samenwerking tussen deze verschillende partijen is zeker opmerkelijk. Maar écht uniek is dat de partijen deze ambitie uitwerkten in specifiek beschreven prestaties én dat zij de komende jaren gezamenlijk de voortgang zullen aansturen en erover zullen rapporteren. Tijdens het symposium zetten zij hun handtekening onder alle duurzaamheids-afspraken die ze hebben gemaakt. Deze betreffen o.a. prestaties voor werkgelegenheid, infrastructuur, broeikasgassen, luchtkwaliteit, circulaire economie en natuur. De uitwerking is vastgelegd in een convenant dat werd aangeboden aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, mevrouw Sharon Dijksma. Het convenant heeft de volle steun van de Provincie Zeeland.

 

Thema's
De Duurzaamheidsambitie richt zich op een duurzame ontwikkeling in de brede zin: economisch, ecologisch en sociaal. Dat betekent; werken aan een schoon milieu én aan de concurrentiepositie, aan klimaatbeleid én aan een level playing field, aan natuurherstel én aan het ontwikkelen van business, aan circulaire economie én aan werkgelegenheid. Allemaal spannende uitdagingen met als doel grote stappen te zetten op het gebied van duurzaamheid en economische ontwikkeling. De samen-werking tussen de verschillende partijen is op zichzelf al bijzonder. Maar écht uniek is dat de partijen deze ambitie uitwerken naar specifiek beschreven doelstellingen, waarop zij de komende jaren gezamenlijk de ontwikkeling monitoren, sturen en periodiek over de voortgang rapporteren. Elke doelstelling is daarvoor uitgewerkt in prestatie-indicatoren, in de industrie bekend als “Key performance indicators” (KPI's).

 

De thema's die centraal staan in de Duurzaamheidsambitie, worden kort toegelicht in deze korte film, gemaakt door ZB Planbureau.

 

Rapport CE Delft, oktober 2016
Het gehele rapport 'Duurzaamheid Werkt!' (publicatienummer 16.2G23.104) is te downloaden via deze link.