Nieuws:

 

Sas van Gent, 13 november 2015

 

Van de Provincie Zeeland is bericht ontvangen over een aantal voorgenomen werkzaamheden aan bruggen en sluizen in 2016. Het betreft de volgende werkzaamheden:

 

1. Schroebrug te Middelburg.
Het plaatselijk ontroesten, bijplekken en compleet overschilderen van de bovenbouw van de brug.
Gezien de omvang van het werk zijn wij genoodzaakt de uitvoeringsperiode met een week te verlengen.
Daarom zal gedurende 4 aaneengesloten weken (21, 22, 23 en 24) in mei/juni hinder voor de scheepvaart optreden.
De werkweek is 4 dagen (maandag t/m donderdag) (dus vrije doorvaart op vrijdag, zaterdag en zondag).
Op maandag t/m donderdag reguliere brugopeningen tussen 16.12 uur en 7.42 uur en om 12.12 uur.
Geen hinder of afsluiting voor het snelverkeer.
Wel enige hinder voor fietsers (fietsers passeren de brug langs één zijde in beide richtingen).

 

2. Keersluisbrug te Vlissingen.
Vervangen van de slijtlaag van het brugdek.
Gedurende de doorlooptijd van dit werk (6 dagen) is de brug NEER en afgesloten voor de scheepvaart en alle verkeer.
De uitvoeringsperiode is van begin april tot eind september.
Dit zal mogelijk in week 21, 22, 23 of 24 plaatsvinden.
Fietsers en voetgangers worden over de Binnenkeersluis omgeleid.
Snelverkeer over de Sloebrug.

 

3. Vervangen deurbewegingswerken binnenhoofd Kleine Sluis Vlissingen.
Gedurende de doorlooptijd van dit werk (4 weken) is de Kleine Sluis afgesloten voor de scheepvaart.
De grote sluis is wel beschikbaar.
Fietsers en voetgangers kunnen alleen van het buitenhoofd gebruik maken.
De uitvoeringsperiode is in september week 36 t/m 39.

 

4. Basculebrug Zuid Zeelandbrug
Vervangen van de slijtlaag van het brugdek.
Repareren van de scheuren in de dekplaat.
Vervangen onderdelen bewegingswerk.
Conserveren binnenzijde staartstuk.

Provincie Zeeland is van plan de werkzaamheden uit te stellen van het voorjaar van 2016 naar het najaar van 2016.
De uitvoeringsperiode voor de werkzaamheden aan de zuidelijke brug is week 36, 37 en 38 in 2016.
• Voor het snelverkeer is één rijstrook beschikbaar die afwisselend voor beide richtingen bruikbaar is.
• Voor het langzame verkeer treedt geen hinder of afsluiting op.
• Voor de scheepvaart is de doorvaartopening tot 20 meter beperkt.
• Voor de scheepvaart is er een brugopening om 12.10 uur en om 19.10 uur.
• Voor het wegverkeer zijn er 2 nachtelijke afsluitingen voor het aanbrengen en verwijderen van verkeersmaatregelen (nog nader in te plannen).
• Voor het wegverkeer is er een dagafsluiting gedurende 1 uur voor het omzetten van de verkeersmaatregelen (nog nader in te plannen).
• Voor het wegverkeer zijn er 2 tot 3 nachtelijke afsluitingen voor het balanceren en in bedrijfstellen van de brug (nog nader in te plannen).

 

5. Vervangen aandrijvingen basculebruggen Zeelandbrug

De voorbereiding van dit werk is nog maar net gestart.
De verwachting is dat als gevolg van dit werk de basculebruggen van de Zeelandbrug in november of december gedurende 2 maal 1 werkweek zijn afgesloten voor de scheepvaart