Nieuws:

 

1) Aanleggen vluchthavens en aanvullen zijbermen
In de periode van maandag 14 november (06.30 uur) tot en met vrijdag 2 december 2016 (16.00 uur) worden zeven vluchthavens aangelegd op de Sloeweg N62 tussen de aansluiting met de A58 en de Westerscheldetunnelweg / Bernhardweg. In de week daarvoor, van 7 tot en met 11 november 2016 (tussen 09.00 uur en 15.00 uur), worden hiertoe voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd, zoals het plaatsen van tijdelijke verlichting in de middenberm. Bij slecht weer en / of andere onvoorziene omstandigheden kunnen de werkzaamheden worden uitgesteld.

 

De vluchthavens zijn bedoeld om weggebruikers een veilige plek te bieden bij pech- of noodgevallen.


Aannemer Boskalis Nederland B.V. voert in opdracht van de provincie Zeeland het werk uit. Tijdens de werkzaamheden is één rijstrook van de Sloeweg beschikbaar voor de weggebruikers. Aan weerszijden van de Sloeweg zijn de rechterrijstroken afgezet met wegbakens. Gedurende de werkzaamheden geldt een maximum snelheid van 70 km/u.

De werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd. Eerst vinden er graafwerkzaamheden plaats. Vervolgens wordt de fundering van de vluchthavens aangebracht. Tot slot worden de vluchthavens voorzien van asfalt en worden de zijbermen aangevuld met grond.

 

2) Aanvullen middenbermen
Van maandag 5 december 2016 (06.30 uur) tot en met vrijdag 16 december 2016 (16.00 uur) worden de middenbermen van de Sloeweg aangevuld met grond. Daarna wordt in de week van maandag 19 december 2016 (09.00 uur) tot en met 23 december 2016 (15.00 uur) de tijdelijke verlichting opgeruimd. Bij slecht weer en / of andere onvoorziene omstandigheden kunnen de werkzaamheden worden uitgesteld.

 

Tijdens deze werkzaamheden is één rijstrook van de Sloeweg beschikbaar voor de weggebruikers. Aan weerszijden van de Sloeweg zijn de linkerrijstroken afgezet met wegbakens. Gedurende de werkzaamheden geldt een maximum snelheid van 70 km/u.


Vragen?
Mocht u hierover vragen hebben, neem dan contact op met het projectsecretariaat 0118-631245 of stuur een e-mail naar sloeweg@zeeland.nl.