Nieuws:

  • 15-11-2018 Werkzaamheden aan tijdelijke rotonde Sloeweg N62

    Van de Provincie Zeeland ontvingen we berichtgeving over tijdelijke hinder bij de tijdelijke rotonde Sloeweg van maandag 19 november tot en met woensdag 21 november 2018 tussen 19.00 uur en 05.00 uur

    Lees verder

  • 05-11-2018 Vopak investeert opnieuw in gasopslag in Vlissingen

    In totaal wordt er 9,200 cbm voor gasopslag bijgebouwd. Verwachting is dat deze uitbreiding in het tweede kwartaal van 2020 in gebruik zal worden genomen. In 2015 werd eenzelfde type uitbreiding gedaan, destijds werden er 6 gas bullets bijgebouwd, nu gaat het om een uitbreiding van 2 gas bullets. 

    Lees verder

 

De Industriegroep Midden-Zeeland en de Kring van Werkgevers in de Kanaalzone Zeeuws- Vlaanderen hebben besloten om hun activiteiten te bundelen en per 1 januari 2014 als één vereniging verder te gaan onder de naam PORTIZ: Port & Industry Zeeland.

 

Beide organisaties streefden dezelfde doelstellingen na, t.w. de behartiging van de gemeenschappelijke, regionale belangen op economisch, sociaal en maatschappelijk gebied voor het Sloegebied en omliggende industriegebieden resp. de Kanaalzone Zeeuws-Vlaanderen. Door samen te gaan in één vereniging worden de krachten gebundeld, ontstaat er één aanspreekpunt en kan effectiever en efficiënter worden opgetreden voor de belangen van de aangesloten industriële- en havenbedrijven in het Sloegebied (e.o.) en de Kanaalzone.

 

PORTIZ wil hét aanspreekpunt en dé belangenbehartiger zijn van de industriële- en havenbedrijven in haar werkgebied.

 

Zij wil haar visie nastreven door:
- bereikbaar te zijn voor de leden, de overheden en belanghebbenden;
- het belang te bevorderen van de beide regio's als haven- en industriegebieden;
- samen te werken met andere verenigingen zoals met name de Brabants Zeeuwse Werkgeversvereniging BZW;
- het bevorderen van grensoverschrijdende samenwerking;
- het uitdragen van gemeenschappelijke standpunten en deel te nemen aan activiteiten die de visie ten goede komen.

 

Het besluit om in de toekomst als één vereniging onder de naam PORTIZ te gaan werken is in een gezamenlijke vergadering van de beide verenigingen in december 2013 met unanimiteit genomen.
In die vergadering werd tevens een dagelijks bestuur gekozen met als voorzitter Alain Dufait (Cargill Sas van Gent), als vice voorzitter Rien Jonker (Eastman Chemical Middelburg) en als secretaris /penning-meester Wies Saman, die tevens secretaris van BZW Zeeland is.

 026B

Bij de vereniging PORTIZ zijn 35 bedrijven aangesloten. Zij vormen het hart van de industriële- en logistieke bedrijvigheid in de Zeeuwse havengebieden.