Nieuws:

 

PORTIZ luidt noodklok over situatie huisvesting

 

 

In een recent interview met de PZC  riep Vincent Courtois, voorzitter PORTIZ, op tot het vaart maken met het bouwen van woningen in Zeeland: “Wij hebben al te maken met een tekort aan personeel, en met een pensioengolf op komst wordt die situatie nog ernstiger. Ik maak mij grote zorgen over de afname van de beroepsbevolking [In Nederland -13% tot 2060, bron OESO], omdat wij juist extra mensen nodig hebben. Zeeland moet dus snel heel veel woningen bouwen, niet alleen om Zeeuwen betaalbare woningen te bieden, maar ook om mensen van buitenaf de kans te geven om hier te komen werken. “

 

 

Fietsstimuleringsplan Kanaalzone: fietsen voor gezondheid en klimaat

 

Fietsen is goed voor de gezondheid én het klimaat. Tijdens de PORTIZ-HRM sessie in oktober is ingezoomd op de kansen die de fiets biedt voor het woon-werkverkeer en voor de vitaliteit van medewerkers. Hoe krijg je daadwerkelijk meer medewerkers op de fiets? Waar zitten de grootste uitdagingen? Waarom een fietsstimuleringsprogramma?

De provincie Zeeland wil samen met bedrijven in de Kanaalzone een pilot opzetten; een aantal van de PORTIZ-bedrijven is al aangesloten waaronder Dow. Interesse om ook deel te nemen aan het project fietsstimulering? Je kunt je nog aanmelden! Geef je dan vóór 17 december op via de volgende link: https://nl.surveymonkey.com/r/WerkgeversaanpakFietsstimulering, of door een e-mail te sturen aan joep@juust.nl .

 

 

Ambitie 2030 2.0

 

Op de PORTIZ-ledenvergadering in november is het concept plan Ambitie 2030 2.0 gepresenteerd. In 2016 hebben North Sea Port, PORTIZ, Provincie Zeeland en de Zeeuwse Milieufederatie een gezamenlijke duurzame ambitie neergezet voor het Zeeuwse deel van het havengebied van North Sea Port. Ambitie 2030 2.0 wordt de herijkte havenambitie van deze eerste versie en vormt de basis voor een nog op te stellen grensoverschrijdende ambitie voor de gehele havenregio.

Centraal staat de inzet op CO2-reductie, versterking circulaire economie, schoner havengerelateerde goederen- en personenvervoer, biodiversiteitsherstel en reductie van emissies naar bodem, water en lucht.

PORTZ heeft de vernieuwde Ambitie 2030 samen met de convenantpartners North Sea Port, Zeeuwse Milieufederatie en de Provincie Zeeland opgesteld. In de ledenvergadering is al feedback op de plannen opgehaald. Feedback op het concept Ambitie 2030 2.0 kan nog worden ingediend tot 7 januari 2022. Het bijgewerkte concept zal binnenkort worden toegestuurd.

 

 

Strategisch plan North Sea Port

 

Het strategisch plan van North Sea Port ‘Connect 2025’ is onlangs door de aandeelhouders goedgekeurd. Met acht strategische programma’s wil het havenbedrijf North Sea Port zich verder ontwikkelen als duurzame Europese haven:

  1. Investeren in circulaire waardeketens
  2. Investeren in energieprojecten
  3. Investeren in klimaat
  4. Sterke logistieke ketens
  5. Toekomstbestendige infrastructuur
  6. Digitalisering en data community
  7. Samenwerken met de omgeving
  8. Connector van samenwerkende partijen

Nu het plan is goedgekeurd door de aandeelhouders zal het worden uitgewerkt in zogenaamde uitvoeringsplannen.

 

PORTIZ volgt de ontwikkeling van deze uitvoeringsplannen en zal waar nodig de belangen van de leden aan de orde stellen. Op 13 december vond er een gemeenschappelijk overleg plaats van leden dan PORTIZ en VOKA-VeGHO met bestuurders van North Sea Port over de strategie en de uitvoering daarvan.

 

 

 

Corridors moeten toekomstbestendige netwerken worden

 

De logistiek gaat een nieuw tijdperk in dat gekenmerkt wordt door vergroening, circulariteit en energietransitie. Het is belangrijk dat we daar met de inrichting van Europese corridors op moeten inspelen.  

Dit was de boodschap van Vincent Courtois tijdens het Webinar 'Investeren in Europese Corridors', een van de webinars van de Havenweek North Sea Port: “We zullen meer en meer te maken krijgen met continentale stromen, meer bestemmingen dichterbij en verbindingen. De corridors zullen zich moeten ontwikkelen tot fijnmazige netwerken die flexibel een web van locaties kunnen bedienen.

 

 

Programma Veilige Zeehavens tegen ondermijnende criminaliteit

 

Criminaliteit wordt steeds professioneler georganiseerd. Het ontwricht de samenleving, ondermijnt de rechtsstaat en kost het bedrijfsleven en de maatschappij veel geld. Onlangs organiseerde de Zeeuwse havengemeenten een seminar overde toenemende invloed van criminelen in de haven. Duidelijk was dat ondernemers flink last hebben van drugs-import en dat er een dringende behoefte is aan concrete oplossingen.

Tijdens het seminar werd onder meer het programma Veilige Zeehavens toegelicht dat in Zeeland en Noord Brabant is opgezet en waarvoor financiële steun van de regering is gevraagd.

Op 13 januari wordt in het kader van dit programma een online HR-bijeenkomst voor de bedrijven in de haven georganiseerd met als kernvragen:

  • Hoe houden we onze medewerkers uit handen van (drugs)criminelen?
  • Hoe zorgen we ervoor dat onze organisaties 'schoon' blijven?

 

Voor meer informatie en om je eventueel aan te melden voor deze bijeenkomst volg deze link.

 

 

PORTIZ-secretariaat is verhuisd

 

Het is een feit, het secretariaat van PORTIZ is samen met dat van VNO-NCW Zeeland verhuisd naar Terneuzen. Het nieuwe kantoor bevindt zich op steenworpafstand van de Westerschelde. Ook de activiteiten van de Masterclass Veiligheid Zuidwest en de Vereniging van Zeeuwse Cargadoors worden vanuit het nieuwe kantoor gecoördineerd.

 

Het nieuwe adres: Oostelijk Bolwerk 9, 4531 GP in Terneuzen. De telefoonnummers en e-mailadressen blijven ongewijzigd.

 

Ben je in de buurt en heb je tijd voor een kop koffie? Kom dan gerust even langs!