Nieuws:

  • 15-11-2018 Werkzaamheden aan tijdelijke rotonde Sloeweg N62

    Van de Provincie Zeeland ontvingen we berichtgeving over tijdelijke hinder bij de tijdelijke rotonde Sloeweg van maandag 19 november tot en met woensdag 21 november 2018 tussen 19.00 uur en 05.00 uur

    Lees verder

  • 05-11-2018 Vopak investeert opnieuw in gasopslag in Vlissingen

    In totaal wordt er 9,200 cbm voor gasopslag bijgebouwd. Verwachting is dat deze uitbreiding in het tweede kwartaal van 2020 in gebruik zal worden genomen. In 2015 werd eenzelfde type uitbreiding gedaan, destijds werden er 6 gas bullets bijgebouwd, nu gaat het om een uitbreiding van 2 gas bullets. 

    Lees verder

 

Sas van Gent, 18 september 2014

 

De leden van PORTIZ ondersteunen de uitgangspunten van de Programmatische Aanpak Stikstof, maar de wijze waarop nu de invulling van deze aanpak de economische activiteiten in Zeeland voor de komende jaren op slot dreigen te zetten, baren de leden zorgen. De bijzondere omstandigheden van Zeeland (ondermeer grote invloed van deposities van buiten Zeeland) worden naar hun mening onvoldoende meegewogen in het beleid.

 

In samenwerking met BZW Zeeland heeft PORTIZ dan ook in een brief aan staatssecretaris Dijksma en de leden van de Tweede Kamer duidelijk gemaakt dat het beleid dat nu ter besluitvorming ligt, door de Zeeuwse industriële en havenbedrijven niet ondersteunt wordt. In de brief roepen PORTIZ en BZW Zeeland de staatssecretaris en de leden van de Tweede Kamer dan ook op om bij het voorliggende beleid zodanige voorzieningen te treffen dat er voor de Zeeuwse industrie gelijkwaarige uitbreidingsmogelijkheden blijven als voor de industriele- en havenbedrijven in andere regio's van het land.

 

Voor de tekst van de brief, klik hier.