Nieuws:

Klankbordgroep Nieuwe Sluis van start

PORTIZ organiseerde op 12 oktober jl. samen met de VNSC een informatiebijeenkomst over de Nieuwe Sluis Terneuzen. De VNSC heeft een update gegeven over de planning en de werkzaamheden van opdrachtnemer Sassevaart. Het was tegelijkertijd het startschot voor de klankbordgroep bereikbaarheid. Cargill, Multraship, Outokumpu, Ovet, Verbrugge, Yara en Zeeland Refinery zullen tijdens de bouw betrokken worden bij de bereikbaarheid over water.  

 

Nieuws van de infra-lobby

Er gaan nu drie noodzakelijke studies over spoor in de Kanaalzone van start: een vervoers- en capaciteitsanalyse, een risico- en gevoeligheidsanalyse en een studie naar personenvervoer. Eerder keurde Europa onze subsidieaanvraag goed die dit onderzoek meefinanciert. Er gaat een overheidsonderzoek (MIRT) starten naar de corridor Antwerpen-Rotterdam. De noodzaak van spoor tussen het Sloegebied en Antwerpen is ingebracht bij dit onderzoek. Nu ontbreekt er een directe verbinding. Treinen moeten nu eerst naar het noorden om vervolgens te keren richting Antwerpen.  

 

Havenfusie en Thermphos

PORTIZ is positief over de voorgenomen fusie tussen Gent en Zeeland Seaports. Samen met Voka/VeGHO nam PORTIZ deel aan een commissie die als klankbord diende voor de directeuren van beide havenbedrijven. Inmiddels ligt het fusievoorstel voor bij de aandeelhouders van Havenbedrijf Gent en Zeeland Seaports. Ook heeft PORTIZ een brief gestuurd aan Diederik Samsom om te voorkomen dat de rekening van Thermphos volledig bij Zeeland Seaports komt te liggen. Dat zou de fusie met Gent kunnen tegenwerken. Nu worden de kosten van de sanering gelijk verdeeld over het Rijk, Zeeland Seaports en de Provincie Zeeland.  

 

Verdieping Wielingen eind 2017 klaar

De werkzaamheden aan de Wielingen zijn van start gegaan.  Het Rijk, Zeeland Seaports en de regio zullen gaan bijdragen aan de werkzaamheden. Eind 2017 is het project al gereed en wordt Vlissingen beter bereikbaar voor diepstekende schepen. PORTIZ was bijna twintig jaar betrokken bij de lobby hierover.