Nieuws:

Laatste PORTIZ-RUD overleg weer nuttig

 

Op 22 november jl. is er een nuttige bijeenkomst geweest met RUD Zeeland. Er is uitgebreid gesproken over de relatie tussen RUD Zeeland en DCMR. Ook wordt nu helder hoe de onderlinge verantwoordelijkheid is verdeeld. Tijdens dit periodiek overleg komen concrete casussen aan de orde. Deze worden niet sec besproken, maar dienen ter verbetering van de samenwerking.

 

logo_nspEerste BAB-vergadering North Sea Port

 

Op 31 december a.s. zal de eerste business advisory board van North Sea Port gezamenlijk vergaderen. Er is gekozen voor een board waar zowel bedrijven van Zeeuwse als van Vlaamse kant inzitten. De agenda is gevuld met een nadere kennismaking en een update van de fusie. Ook is er een presentatie over de experimenteerregio voor regels. Ter afsluiting van de periode onder de vlag van Zeeland Seaports is afscheid genomen van de vertrekkende leden. 


Proeftuin voor grensoverschrijdend samenwerken

 

Vlaanderen en Nederland hebben op de Vlaams Nederlandse Top afgesproken om meer sturing te geven aan de samenwerking voor de gezamenlijke grensregio’s. North Sea Port, de Provincie Zeeland en de Provincie Oost-Vlaanderen werken actief samen om belemmeringen te identificeren. De provincies hebben onderzoeksinstituut ITEM verzocht onderzoek te doen naar juridische mogelijkheden. Voor de bedrijven in het North Sea Port havengebied, is per 1 december een mailadres beschikbaar waar bedrijven in de haven concrete belemmeringen van grensoverschrijdend ondernemen kunnen aandragen. 

 

Verkiezingsdebat

 

PORTIZ zal samen met VNO-NCW Zeeland en Bouwend Nederland een verkiezingsdebat organiseren op de vooravond van de Provinciale Statenverkiezingen in Zeeland. Eerder brachten we samen een verkiezingsmanifest uit voor de verkiezingen. De organisatie van het debat ligt voornamelijk bij VNO-NCW Zeeland, maar de leden van PORTIZ zijn van harte welkom. Het doel is om het belangrijkste verkiezingsdebat van Zeeland neer te zetten. Er worden afspraken gemaakt met Omroep Zeeland voor aandacht in de media. Het is een uitgelezen kans om de ondernemersthema’s onder de aandacht te brengen van de lijsttrekkers. Belangrijke onderwerpen als de goederenspoorlijnen, de Midden-Zeeland Route en de aanpak van de arbeidsmarktkrapte worden thema’s in deze verkiezingen.