Nieuws:

 

De Europese Commissie heeft een subsidieaanvraag toegekend die PORTIZ samen met andere partijen heeft gedaan. Het gaat hierbij om een onderzoek naar noodzakelijk spoor tussen Gent en Terneuzen. De andere partners bij deze aanvraag zijn BZW, Zeeland Seaports, Havenbedrijf Gent, Provincie Zeeland en de gemeente Terneuzen. PORTIZ ziet dit als eerste stap richting de komst van een nieuw tracé aan de oostzijde van het kanaal van Gent naar Terneuzen. Een ontbrekende schakel die voor de logistieke en industriële bedrijven in de Zeeuwse haven van groot belang zijn.

 

Eerder werd een EU subsidieaanvraag gedaan voor een noodzakelijke studie naar spoor in het havengebied tussen Gent en Terneuzen. De studie is belangrijk ter voorbereiding op de werken die nodig zijn om de spoorinfrastructuur tussen beide havengebieden te optimaliseren. Nu de subsidie is toegekend zal de Europese Commissie vijftig procent van de totale kosten voor de studies financieren (ca. € 1,3 miljoen). De komst van spoor wordt breed ondersteund, ook door ProRail en Infrabel. Binnen nu en drie jaar wil het consortium een investeringsbeslissing kunnen nemen. Hiervoor zijn de studies op het gebied van logistiek, techniek en financiën nodig. PORTIZ vindt dit een belangrijke mijlpaal om de economie in Zeeland een boost te geven. Het haven- en logisitieke cluster is een belangrijke sector in Zeeland, zo’n 18 procent van de Zeeuwen werkt bij een haven gerelateerd bedrijf. Ook kan de verbetering van de spoorverbinding bijdragen tussen een verschuiving van wegvervoer naar spoorvervoer, de zgn. modal shift. PORTIZ blijft ook lobbyen voor de VEZA-lijn, dit is het ontbrekende spoor tussen het Sloegebied en Antwerpen. Nu is er geen directe lijn tussen Vlissingen en Antwerpen.

 

Klik op: bijlage voor de flyer van de KGT spoorlijn.