Nieuws:

 

Terneuzen, 22 juli 2015

 

In het eerste halfjaar van 2015 bedroeg de zeeoverslag bij de bedrijven in Zeeland Seaports 16,4 miljoen ton. Dit is een daling van ca. 5% ten opzichte van het eerste halfjaar van 2014. De daling doet zich enkel voor in het eerste kwartaal, in het tweede kwartaal werd weer groei genoteerd. Ondertussen zet de positieve trend in de resultaatsontwikkeling van het havenbedrijf, die werd opgetekend in 2014, zich verder door in de eerste helft van 2015.

 

Lage olieprijs nu nog nadelig voor Zeeuwse haven

De daling in de overslagcijfers in de eerste maanden van 2015 werd bijna uitsluitend veroorzaakt door een forse daling van de vloeibare bulk, enerzijds door forse onderhoudstops in het havengebied en anderzijds door de lage olieprijs. Hierdoor was er weinig handel en bleven veel olieproducten en chemische producten in opslag. Voor de Zeeuwse haven was dit nadelig omdat – in tegenstelling tot sommige andere havens – de beschikbare opslagcapaciteit in de haven volledig benut was en de in ontwikkeling zijnde opslagcapaciteit pas over korte tijd operationeel zal zijn. De overige segmenten toonden een gemengd beeld van groei en lichte krimp.

 

Positieve resultatenontwikkeling

Ondanks de daling van zeeoverslag zette Zeeland Seaports de positieve trend van resultaatontwikkeling voort die ze reeds in 2014 optekende. Met de verdere resultaatverbetering ontstaat straks ook de ruimte voor verdere investeringen in het havengebied ten gunste van de bestaande bedrijven en de bedrijven die zich wensen te vestigen in het havengebied van Zeeland Seaports.