Nieuws:

 

Terneuzen, 15 juli 2015

 

Na succesvolle onderhandelingen met Havenbedrijf Zeeland Seaports heeft Bulk Terminal Zeeland B.V. (BTZ) op 10 juli een overeenkomst getekend voor de pacht van een terrein in de haven van Vlissingen. BTZ gaat het terrein aan de Quarleshaven gebruiken voor de opslag en verwerking van bulkgoederen. Het terrein is ontsloten middels een kade waar schepen met een maximale lengte van 225 meter geaccommo-deerd kunnen worden. De vestiging van BTZ markeert een belangrijke ontwikkeling die goede commerciële kansen biedt voor de betrokken partijen. Ook de werkgelegenheid is met 50-100 (in-) directe arbeidsplaatsen gebaat met deze nieuwe speler in de Zeeuwse haven. “We hebben de mogelijkheden in de haven bekeken nadat we een behoefte bespeurden aan bulkgoedverwerking en daar begon onze reis,” zegt algemeen directeur van BTZ, Marijn van Nispen. “met name dankzij de zeer goede samenwerking met de commerciële afdeling van Zeeland Seaports,” aldus Van Nispen.

 

zsp_foto_bij_persbericht 2015-07-15

Goede samenwerking tussen BTZ en Zeeland Seaports resulteert in overeenkomst…v.l.n.r. Marijn van Nispen (BTZ), Francesco Faes (ZSP), René Geleijnse (BTZ), Ko de Kraker (BTZ), Dick Gilhuis (ZSP)


“De haven van Vlissingen beschikt over een uitstekende infrastructuur waar BTZ gebruik van kan maken. Vlissingen ligt op slechts een uur varen van de Noordzee en is zeer goed ontsloten naar het Europese achterland, zowel over de weg, per spoor als via de binnenvaart.
Volop kansen dus voor een succesvolle bulkoperatie”, besluit Van Nispen.

 

Over Bulk Terminal Zeeland

BTZ is in januari 2015 opgericht met als doel om de leegstaande opslagruimte voor bulkgoederen (oppervlakte: 6.000 m2) over te nemen en de bulkgoed verwerkende dienstverlening in Vlissingen uit te breiden. Hierbij zal nauw worden samengewerkt met Vertom Shipping. BTZ kan over een modern machinepark beschikken dat speciaal ontworpen is voor de opslag en verwerking van bulkgoederen.

 

Over Zeeland Seaports

Als havenbedrijf beheert, exploiteert en ontwikkelt Zeeland Seaports de zeehavens van Vlissingen/Borsele en Terneuzen. Samen vormen ze één havengebied dat strategisch is gelegen in Noordwest-Europa met een gunstige toegang vanaf de monding van de Westerschelde en met zeer goede achterlandverbindingen. De vele industriële en logistieke bedrijven in het havengebied zorgen er voor dat Zeeland Seaports op basis van overslag de derde zeehaven van Nederland is.