Nieuws:

 

Terneuzen, 27 januari 2015

 

De zeegebonden overslag bij bedrijven in de Zeeuwse haven is in 2014 met 6,3% toegenomen tot meer dan 35 miljoen ton. Een uitstekende prestatie ten opzichte van de twee voorgaande jaren en ten opzichte van de meeste andere havens in de Hamburg - Le Havre range. Een analyse van de overslagcijfers toont daarbij groei in zowat alle segmenten.


Bedrijven creëren flinke groei

 

Na twee jaar van stagnatie is bij de bedrijven in de Zeeuwse haven een duidelijke stijging van het overslagvolume in de zeevaart zichtbaar. De groei was daarbij merkbaar in alle kwartalen. De grootste goederen-stroom in de haven, natte bulk, groeide met 13%. Een toename die vooral te verklaren is door flinke uitbreiding van tankopslagcapaciteit en door de doorzettende groei in boord-boord overslag. De overslag van droge bulk, in omvang de tweede stroom in de haven, kende een groei van 5%. Deze groei komt door een aanzienlijke stijging in overslag van vaste brandstoffen en ertsen. De overslag in containers en RoRo kenden een stijging van respectievelijk 13% en 4%.

 

CEO van Zeeland Seaports Jan Lagasse toont zich onder de indruk over de prestatie van de bedrijven in de haven: “deze positieve cijfers illustreren hoe krachtig en flexibel de bedrijven in de Zeeuwse haven zich kunnen ontwikkelen en aanpassen aan nieuwe economische omstandigheden. De ondernemingszin die zo kenmerkend is voor de bedrijven in deze regio maakt dit mogelijk. In goed partnership met het havenbedrijf wordt gewerkt aan verdere groei.”

 

Ondanks lastig blijvende macro-economische omstandigheden en geopolitieke onzekerheden verwacht Zeeland Seaports voor 2015 opnieuw een lichte groei van overslag bij de bedrijven in haar haven-gebied. De komst van enkele aansprekende nieuwe spelers en ladingstromen in de haven zal daaraan ook bijdragen.

 

Over Zeeland Seaports

 

Als havenbedrijf beheert, exploiteert en ontwikkelt Zeeland Seaports de havengebieden van Vlissingen/Borsele en Terneuzen. Samen vormen ze één havengebied dat strategisch is gelegen in Noordwest-Europa met een gunstige toegang vanaf de monding van de Westerschelde en met zeer goede achterlandverbindingen. De vele industriële en logistieke bedrijven in het havengebied zorgen er voor dat Zeeland Seaports op basis van overslag de derde zeehaven van Nederland is.