Nieuws:

 

Sas van Gent/Gent, 23 november 2017

 

Op 7 november 2016 kondigden het Havenbedrijf Gent en Zeeland Seaports een fusieverkenning aan. Voka-VeGHO en PORTIZ, de verenigingen van havengebonden ondernemingen in Gent en Zeeland, verklaarden toen positief te staan tegenover deze intentieverklaring. Inmiddels hebben de beide havenbedrijven hun bevindingen en voorstellen overhandigd aan hun aandeelhouders. Voka-VeGHO en PORTIZ zien economische voordelen van een hogere schaalgrootte, maar verwachten ook voordelen voor de ondernemingen zelf. Beiden steunen de fusie dan ook ten volle.

 

De voordelen, die bij de start van de verkenning aangekondigd werden, lijken zich grotendeels te bevestigen. De vorming van één grensoverschrijdende havenschap brengt de nieuwe entiteit in de top tien van de Europese havens.


Schaalvoordelen, synergieën, en complementariteit zullen aan het nieuwe geheel een bijkomende efficiëntie bieden. Door de fusie zien VeGHO en PORTIZ kansen om de infrastructuur in de gezamenlijke regio te verbeteren, zoals de spoorverbinding tussen Gent en Terneuzen (KGT) en de aansluiting van de Tractaatweg in Nederland op het Vlaamse wegennet. Ook als arbeidsmarkt biedt het ééngemaakte havengebied nieuwe mogelijkheden. Door het fusieproces zijn er nu al meer contacten tussen het bedrijfsleven aan beide zijden van de grens.


Voka-VeGHO en PORTIZ zijn zeer te spreken over de open communicatie die van bij de start van de verkenning werd gevoerd. Zij werden tussentijds geregeld geïnformeerd over de voortgang der werkzaamheden.
De havengebonden bedrijven zijn blij met de toezegging dat er blijvend aandacht gaat naar de concrete uitwerking en gevolgen van de fusie: synergieën en efficiëntiewinst moeten ook ten goede komen aan hen, als klanten van de haven. Dit kan zich dan reflecteren in de aanleg- en dokrechten, concessievoorwaarden, transparante investeringsbeslissingen en het waarborgen van de toegankelijkheid en nabijheid van havendiensten.

 

Daar deze aandachtspunten meegenomen worden in de verdere uitwerking ervan, verlenen Voka-VeGHO en PORTIZ hun volle steun aan dit project. In een economische omgeving waarin nationale grenzen vervagen, is deze grensoverschrijdende fusie een unieke opportuniteit voor de havens en hun ondernemingen.