Nieuws:


VeGHO-Voka Oost-Vlaanderen en PORTIZ, de verenigingen van haven gerelateerde en industriële ondernemingen in respectievelijk Gent en Zeeland, staan positief tegenover de recente intentieverklaring tussen Havenbedrijf Gent en Zeeland Seaports. Beide bedrijvenorganisaties ondersteunen volkomen het voornemen om een meer verregaande samenwerking en een mogelijke fusie tussen beide havens te onderzoeken.

 

Sinds enkele jaren wordt er projectmatig samengewerkt tussen de havenbedrijven van Gent en Zeeland Seaports. Zo ondermeer op commercieel vlak tijdens buitenlandse beurzen en op het vlak van de maritieme verkeersafwikkeling. Voor de havenverenigingen uit Gent en Zeeland, resp. VeGHO-Voka Oost-Vlaanderen en PORTIZ, is het dan ook helemaal niet verwonderlijk dat het onderzoek naar de kansen op slagen van een verdere samenwerking, positief is.


Beide verenigingen zien een aantal duidelijke voordelen, zoals schaalvoordelen en kostenbesparende synergieën. Het bedrijfsleven verwacht tevens een grote meerwaarde van een nauwere commerciële samenwerking. De gezamenlijke maritieme trafiek van Gent en Zeeland Seaports is vandaag zo’n 62 miljoen ton, waarmee de nieuwe entiteit de tiende haven van Europa zou worden.

 

De eigenheid van de drie havens (Gent, Terneuzen en Vlissingen) biedt gezamenlijk alle mogelijkheden van een veelzijdige haven met alle faciliteiten. Samen vormen zij immers een combinatie van een bulkhaven met veel industrie en een haven met een snelle, sluisloze en diepe toegang met grote containercapaciteit. Bovendien beschikken zij gezamenlijk over een aanzienlijk gevarieerd aanbod van bestaande en nieuwe bedrijventerreinen. Het bedrijfsleven hoopt dat een samenwerking tevens bijdraagt tot een betere afstemming en optimalisatie van infrastructuur: spoor, wegen en waterwegen.

 

Aandachtspunten


Een grensoverschrijdend initiatief zoals de samenwerking/fusie van twee havenbesturen ligt helemaal in de lijn van het Europees beleid. Maar de havenverenigingen zijn niet blind voor mogelijke knelpunten. Zo zullen de betrokken overheden goede afspraken moeten maken over de investeringen in de betrokken havens. Een samenwerking mag er niet toe leiden dat aanleg- en dokrechten of concessietarieven verhoogd worden. Ook vraagt het Vlaamse en Nederlandse bedrijfsleven aandacht voor de corporate governance - met een goed evenwicht tussen publieke en private inbreng - en voor het belang van goede aanspreekpunten in de haven.

 

VeGHO-Voka Oost-Vlaanderen en PORTIZ steunen het verdere onderzoek, uitgaande van een gelijkwaardigheid inzake aandeelhouderschap, het behoud van de diversiteit van de havens en de financiële integratie met één management en governance. De verenigingen zullen hun volle steun blijven geven aan de uitbouw van een gezamenlijke strategie en aan de behartiging van de belangen van de bedrijven aan beide zijden van de landsgrens. Een grens die in een steeds verder globaliserend logistiek landschap gelukkig alsmaar verder vervaagt.

 

Voor 30 april 2017 willen de havenbedrijven de vorm en de voorwaarden van de samenwerking concreet invullen. Op die manier willen zij het huidige gunstige klimaat van verstandhouding op korte termijn omzetten in daadwerkelijke afspraken voor de toekomst.

 

Sas van Gent/Gent, 7 november 2016