Nieuws:

Terneuzen, 18 maart 2014

Per 31 maart treedt Jan Lagasse (54 jaar) aan bij NV Zeeland Seaports als interim-CEO.

Jan Lagasse gaat de dagelijkse leiding op zich nemen bij NV Zeeland Seaports. Hij wordt daarnaast verantwoordelijk voor de herijking van het strategisch masterplan van de organisatie en het opstellen van een uitvoeringsplan voor de implementatie van deze herijkte strategie.

Omdat hij ruime ervaring heeft in het leiden van organisaties die in een veranderingsproces verkeren en in staat is om politieke- en bedrijfsbelangen te verenigen, zijn we ervan overtuigd dat Jan Lagasse een belangrijke bijdrage gaat leveren aan de koers en de toekomst van NV Zeeland Seaports. 

Achtergrond
De heer Lagasse heeft een master in Rechtsgeleerdheid en ruime en internationale ervaring in het begeleiden van organisaties in transitie- en strategieprocessen. Hiervoor is Lagasse o.a. werkzaam geweest bij Dow Benelux, Corus en sinds 2002 bij Stork/Fokker Elmo. Meest recentelijk was hij Executive Vice President Mergers & Acquisitions and Strategic Projects bij Fokker Technologies Holding BV.

Over NV Zeeland Seaports
NV Zeeland Seaports is als Zeeuws havenbedrijf verantwoordelijk voor de ontwikkeling, het beheer, het onderhoud en de exploitatie van de havens van Vlissingen en Terneuzen. Het havengebied is ruim 4600 hectare groot. Voor de regionale economie speelt NV Zeeland Seaports een belangrijke rol. In het havengebied zijn zo’n 250 bedrijven gevestigd die goed zijn voor 18% van de Zeeuwse werkgelegenheid. Door haar strategische ligging heeft NV Zeeland Seaports zich in de afgelopen veertig jaar ontwikkeld tot derde zeehaven van Nederland.