Nieuws:

 

Middelburg, 3 oktober 2014

 

DELTA ziet in het vandaag gepubliceerde advies van de advocaat generaal (AG) aan de Hoge Raad aanknopingspunten om het debat over het ongewenste effect van de splitsing van zijn netwerkbedrijf verder te voeren.


DELTA doet een herhaald beroep op de politiek om het groepsverbod te schrappen. Nederland is het enige land in Europa dat tot onteigening wil overgaan en daarbij draagt deze gedwongen eigendomssplitsing niet bij aan leveringszekerheid en een gelijk speelveld, de oorspronkelijke doelstellingen van de wet. Het leidt vooral tot veel schade aan de Zeeuwse economie en de werkgelegenheid. Kortom, gedwongen eigendomssplitsing is een slechte oplossing voor een niet bestaand probleem.


In het advies van de AG staat dat in geval van terug verwijzing van de zaak naar een Hof ook de door DELTA gestelde schending van het recht op eigendom uit het Europese Verdrag van de Rechten van de Mens feitelijk moet worden onderzocht. De AG geeft aan dat een ‘fair balance’ onderzoek moet plaatsvinden. DELTA heeft hierop altijd aangedrongen omdat het gedwongen splitsen feitelijk een vorm van onteigening is.


Verder schrijft de AG dat – afgezien van een processueel punt waarin de AG DELTA ongelijk geeft - de proportionaliteit van een splitsingsmaatregel feitelijk onderzocht moet worden. DELTA heeft hier op aangedrongen omdat het splitsen van het netwerkbedrijf volgens DELTA niet in verhouding staat tot de eerder door de overheid geformuleerde doelstelling.