Nieuws:

 

Middelburg, 18 september 2014

 

DELTA realiseerde in de eerste helft van 2014 een omzet van € 981 miljoen, 7 % minder dan in de eerste helft van 2013. Deze daling werd in belangrijke mate veroorzaakt door de warme wintermaanden. Positief waren de omzetgroei binnen het afvalsegment en multimedia, een kostenreductie van 7 %, behoud van de bruto marge en de verbetering van de kasstroom. Het bedrijfsresultaat steeg hierdoor met bijna € 11 miljoen. Het netto resultaat kwam in het eerste halfjaar uit op € 30 miljoen euro.


                                           Eerste halfjaar                Eerste halfjaar
                                           2014                             2013
Netto omzet                                     981,1                         1.056,2
Bruto marge                                     405,8                            413,6
Bedrijfsresultaat                                 48,9                              38,3
Netto resultaat                                    30,1                              33,1
Vrije kasstroom                                  46,4                             -38,7
Bedragen in miljoenen euro’s 


De onevenwichtige situatie tussen vraag en aanbod op de Europese elektriciteitsmarkt is onveranderd gebleven. De prijzen van elektriciteit daalden, de omzet binnen het energiesegment daardoor ook. Omdat echter de prijzen van grondstoffen ook daalden en er goede handelsresultaten werden geboekt steeg de brutomarge binnen dit segment toch met 3%.

De omzet van de Netwerkgroep daalde met 13% door lagere opbrengsten uit de transportdiensten van energie - zowel in volume als in prijsstelling - en door de afloop van een groot infrastructureel werk begin 2014. Op de consumentenmarkt liep de omzet met 21% terug. Dit was vooral het gevolg van de warme wintermaanden, terwijl het eerste halfjaar 2013 juist een flink koude periode kende. Ook het zakelijk segment ging hierdoor 10% terug in omzet. De multimedia-opbrengsten namen toe. De omzet binnen het afvalsegment steeg licht.

 

Als gevolg van de op peil gebleven bruto marge en de gedaalde operationele kosten (-7 %) is het bedrijfsresultaat bijna € 11 miljoen hoger dan in 2013. Het netto resultaat bedraagt € 30 miljoen (€ 33 miljoen H1 2013).

 

De operationele kasstroom bedroeg in de eerste helft van 2014 € 99 miljoen, € 64 miljoen meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Deze stijging werd vooral bereikt door het betere bedrijfsresultaat, de scherpe sturing op tijdige facturering en incasso, lagere uitgaven vanuit de voorzieningen en lagere rentebetalingen. Verder werd in 2014 € 3 miljoen meer dividend vanuit de deelnemingen ontvangen. De netto schuldpositie van DELTA nam met € 34 miljoen af.

 


Vooruitzichten 2014


De vooruitzichten voor de energiemarkt blijven slecht. De prijsverwachtingen voor elektriciteit, grondstoffen en CO2 zijn verder neerwaarts bijgesteld. Het voorzichtige economisch herstel zal niet leiden tot een grote toename van de vraag. Desondanks is het tot nu toe niet nodig een voorziening op de gasgestookte Sloecentrale te treffen. Tegelijkertijd zetten binnen- en buitenlandse ontwikkelingen, zoals bijvoorbeeld de voorgenomen afschaffing van de kolentax en de mogelijke invoering van capaciteitstarieven in de landen om ons heen, de positie van gascentrales verder onder druk. Wanneer markt en verwachtingen dan ook nog verder verslechteren kan het treffen van een voorziening eind 2014 toch nodig blijken te zijn.

 

In de consumentenmarkt verwachten we een acceptabel resultaat te behalen. De opbrengst van de gerealiseerde integratie van DELTA Netwerkbedrijf en DELTA Infra binnen één Netwerkgroep kan slechts beperkt de gevolgen goed maken van de door de overheid neerwaarts bijgestelde tariefontwikkeling. De stabiele resultaten van waterbedrijf Evides, waar DELTA een 50% belang in heeft, blijven belangrijk voor de financiële stabiliteit van de groep. De afvalactiviteiten zullen naar verwachting presteren.

 

DELTA is vastbesloten de huidige uitdagingen in de verschillende segmenten het hoofd te bieden. De veelzijdigheid van de activiteiten helpt daarbij. Over heel 2014 verwachten wij dat de operationele resultaten uit de verschillende activiteiten de negatieve resultaten in het energiesegment in belangrijke mate zullen kunnen compenseren. Er wordt verder ingezet op kostenbesparingen en beheersing van werkkapitaal. Het resultaat zal in 2014 iets lager uitkomen dan in 2013. Dit resultaat kan natuurlijk verder negatief worden beïnvloed als voorzieningen of afwaarderingen nodig blijken.

 

DELTA onderzoekt de mogelijke verkoop van zijn 75 % belang in het Belgische afvalverwerkingsbedrijf Indaver als mogelijke stap in zijn strategie. Met de opbrengsten uit de eventuele verkoop kan de schuldpositie sterk worden verbeterd en heeft DELTA de kracht en flexibiliteit om als robuust bedrijf verder zelfstandig de toekomst in te gaan. Ook voor Indaver lijkt verkoop een goede optie. Er liggen substantiële groeikansen in het buitenland. Het ligt voor de hand dat een nieuwe aandeelhouder deze groei beter kan faciliteren dan de Zeeuwse publieke aandeelhouder van DELTA.