Nieuws:

 

Middelburg, 25 juni 2015

 

DELTA is verheugd met de uitspraak van de Haagse Rechtbank in de zaak die Urgenda (link naar uitspraak) tegen de staat heeft aangespannen. De Haagse rechtbank is van oordeel dat er harder gewerkt moet worden in ons land aan CO2 reductie. Dat kan volgens DELTA door de kolencentrales in Nederland te sluiten.

 

De rechtbank draagt de Nederlandse Staat op te streven naar 25 % reductie van CO2 in 2020. De klimaatverandering is een groot risico, zo stelt de rechtbank. En de overheid heeft de plicht zijn burgers hier tegen te beschermen.

 

De uitspraak van de rechtbank onderstreept ook het pleidooi van DELTA om het energieakkoord op onderdelen aan te passen. DELTA roept specifiek op tot een aanpassing van de kolendeal. In deze overeenkomst sluiten de oudere kolencentrales op korte termijn en wordt in ruil daarvoor de kolenbelasting voor andere kolencentrales afgeschaft. Dit leidt vanzelfsprekend tot goedkopere energie uit kolen terwijl er geen CO2 winst wordt behaald. DELTA heeft deze deal onlangs diepgravend laten onderzoeken (klik voor het onderzoek deze link). Daaruit blijkt dat de kolendeal ook nog eens leidt tot verdringing van de veel efficiëntere gascentrales.

 

“En het zijn nu net deze gascentrales waarmee we direct en goedkoop veel winst op CO2 gebied kunnen behalen”, stelt Arnoud Kamerbeek vandaag in een bijdrage aan de Energy Day van Energeia. “Ik zie het als mijn plicht dat inzichtelijk te blijven maken. De klimaatverandering is een levensgroot probleem, waar snel op geacteerd moet worden. Doen we dat niet dan wordt het een onbeheersbaar probleem. Uit de data, gebruikt in rapporten van Clingendael (Klik voor het rapport deze link) blijkt dat als we op de huidige voet doorgaan we mogelijk al rond 2025 door het emissie plafond gaan dat gekoppeld is aan de 2 graden opwarming van de aarde Deze urgentie is te hoog om ruimte te bieden aan polderafspraken over kolen zoals die in het energieakkoord terecht zijn gekomen. Elk jaar dat we wachten met maatregelen of onvoldoende maatregelen nemen, wordt de uitdaging groter.”

 

“Dat is ook de taak die ik voor DELTA zie. Al onze inspanningen zullen in belangrijke mate bijdragen aan het verlagen van de CO2 uitstoot. Eind van dit jaar sluiten we de kolencentrale. Vanaf 2016 zijn we de grootste leverancier van Nederlandse windenergie. En vanaf 1 januari 2016 is DELTA met een emissie factor van rond de 100 gram per kilowatt uur met afstand het schoonste grote energie producerende bedrijf in Nederland.’’