Nieuws:

 • 04-12-2019 Opvolging Kempenaars
                            
  Vincent Courtois nieuwe voorzitter PORTIZ
  Directeur Ovet neemt de voorzittershamer over van Frans Kempenaars (Trinseo)
   
   
   

  Lees verder

 • 25-11-2019 persbericht PORTIZ: eerste monitor Duurzaamheid Ambitie 2030 gelanceerd

  Eerste monitor Duurzaamheid Ambitie 2030 gelanceerd

  Positief maar ook gemengd beeld zichtbaar in de eerste resultaten

  Sas van Gent, November 2019

  Drie jaar geleden sloten PORTIZ, de ZMF, North Sea Port en Provincie Zeeland een duurzaamheidsconvenant. Hierin zijn harde afspraken gemaakt over de economische en ecologische ontwikkelingen in de Zeeuwse havens. 6 Key Performance Indicators (KPI’s) zijn opgesteld door het bedrijfsleven, de milieuorganisatie, het havenbedrijf en de provincie Zeeland. Hiervan is vandaag de eerste monitor gepresenteerd.

  Unieke samenwerking

  In 2016 is het duurzaamheidsconvenant Ambitie 2030 gesloten. PORTIZ, de vereniging van havengebonden bedrijven, heeft hierin afspraken gemaakt met ZMf en North Sea Port. Deze afspraken gaan over doelstellingen op het vlak van (1) de economie, (2) een schoon milieu, (3) spoor-, water- en buisleidingverbindingen, (4) efficient ruimtegebruik in de haven en natuurherstel en (5) circulaire economie. De projectsecretaris van Ambitie 2030, Geert Mol, geeft aan dat een dergelijk convenant uniek is in Nederland. “Economie, natuur, ecologie en klimaat zijn samengebracht in een breedgedragen convenant, met politieke steun van de provincie”.

  Eerste Monitor Ambitie 2030 beschikbaar

  De eerste resultaten zijn beschreven in Gezamenlijk Zeeuws Resultaat , een monitor waarin de resultaten op de diverse doelstellingen zijn weergegeven. Duidelijk wordt dat de economische KPI een zeer positief beeld laat zien; ook zijn de ontwikkelingen rondom ruimtegebruik en natuurherstel positief te noemen. Uit de monitor wordt ook helder dat de gehele Zeeuwse havenregio nog voor een enorme uitdaging staat voor de nabije toekomst. Ten aanzien van de monitoring van fijnstof en gezamenlijke rapportage op prioritaire stoffen moeten nog flinke stappen worden gemaakt. Ook moeten nog serieuze stappen worden gezet in circulair en biobased productie. “De eerste meting laat nog een gemengd beeld zien, maar partijen zien hun verantwoordelijkheid. De afspraken uit het convenant worden door bedrijven serieus genomen ”, aldus Geert Mol.

  Ontwikkelingen naar de toekomst

  Binnenkort komen de partijen bijeen om te spreken over de ontwikkelingen die het convenant aangaan. Daarbij zal worden gekeken naar verdergaande samenwerking met Vlaanderen, vanwege de fusie van de havenbedrijven sinds 1 januari 2018 tot North Sea Port. Daarbij komen ook nog de afspraken op het gebied van CO2 reductie in het nationale klimaatakkoord in Nederland. Het komende jaar wordt dan ook een moment van verdere analyse en herijking van de doelstellingen uit het convenant Ambitie 2030.

  Lees verder

                       
 
Sas van Gent, 3 december 2019
 
Vincent Courtois nieuwe voorzitter PORTIZ
Directeur Ovet neemt de voorzittershamer over van Frans Kempenaars (Trinseo)
 
 
Het bestuur van PORTIZ heeft Vincent Courtois voorgedragen als nieuwe voorzitter van de vereniging. Vincent Courtois (40) is directeur van Ovet. Hij neemt het stokje over van Frans Kempenaars die afscheid heeft genomen als directeur van Trinseo.
 

Vincent Courtois is algemeen directeur van Ovet BV. Ovet is een overslagbedrijf, gespecialiseerd in de opslag, overslag en bewerking van droge bulkgoederen. Het bedrijf heeft terminals in Vlissingen en in Terneuzen en heeft ruim honderd medewerkers in dienst. Ovet heeft vier drijfkranen waarmee schepen in het volledige gebied van North Sea Port kunnen worden gelost.
 
 
Courtois is de opvolger van Frans Kempenaars. De algemeen directeur van Trinseo gaat aan het einde van het jaar met pensioen. Kempenaars was sinds medio 2014 voorzitter van PORTIZ. Kempenaars was de drijvende kracht aan de duurzaamheidsambitie 2030, een unieke samenwerking tussen het bedrijfsleven, de milieubeweging, de haven en de provincie Zeeland. Hij werd havenman van het jaar in 2016.
 
 
Courtois heeft een master in bestuurskunde en maritieme wetenschappen. Hij is op dit moment al vice-voorzitter van PORTIZ en actief lid van de business advisory board van North Sea Port. Vincent Courtois wil zich de komende jaren actief inzetten voor de bereikbaarheid van de Zeeuwse havens, en daarbij nadrukkelijk de samenwerking zoeken met Vlaanderen. “Ik wil graag dat er twee spoorlijnen bij komen in de haven, één van Terneuzen naar Gent en één van Vlissingen naar Antwerpen”, aldus de nieuwe voorzitter. In de ledenvergadering van 6 februari 2020 zal de voordracht worden bekrachtigd door de leden.
 
 
PORTIZ is de belangenbehartiger voor het Zeeuwse havengebonden bedrijfsleven. Het verenigt zo’n dertig grote bedrijven in het Sloegebied en de Kanaalzone. PORTIZ komt voort uit de Kring van Werkgevers in de Kanaalzone Zeeuws-Vlaanderen en de Industriegroep Midden-Zeeland en werkt nauw samen met VNO-NCW Brabant Zeeland.