Nieuws:

                       
 
Sas van Gent, 3 december 2019
 
Vincent Courtois nieuwe voorzitter PORTIZ
Directeur Ovet neemt de voorzittershamer over van Frans Kempenaars (Trinseo)
 
 
Het bestuur van PORTIZ heeft Vincent Courtois voorgedragen als nieuwe voorzitter van de vereniging. Vincent Courtois (40) is directeur van Ovet. Hij neemt het stokje over van Frans Kempenaars die afscheid heeft genomen als directeur van Trinseo.
 

Vincent Courtois is algemeen directeur van Ovet BV. Ovet is een overslagbedrijf, gespecialiseerd in de opslag, overslag en bewerking van droge bulkgoederen. Het bedrijf heeft terminals in Vlissingen en in Terneuzen en heeft ruim honderd medewerkers in dienst. Ovet heeft vier drijfkranen waarmee schepen in het volledige gebied van North Sea Port kunnen worden gelost.
 
 
Courtois is de opvolger van Frans Kempenaars. De algemeen directeur van Trinseo gaat aan het einde van het jaar met pensioen. Kempenaars was sinds medio 2014 voorzitter van PORTIZ. Kempenaars was de drijvende kracht aan de duurzaamheidsambitie 2030, een unieke samenwerking tussen het bedrijfsleven, de milieubeweging, de haven en de provincie Zeeland. Hij werd havenman van het jaar in 2016.
 
 
Courtois heeft een master in bestuurskunde en maritieme wetenschappen. Hij is op dit moment al vice-voorzitter van PORTIZ en actief lid van de business advisory board van North Sea Port. Vincent Courtois wil zich de komende jaren actief inzetten voor de bereikbaarheid van de Zeeuwse havens, en daarbij nadrukkelijk de samenwerking zoeken met Vlaanderen. “Ik wil graag dat er twee spoorlijnen bij komen in de haven, één van Terneuzen naar Gent en één van Vlissingen naar Antwerpen”, aldus de nieuwe voorzitter. In de ledenvergadering van 6 februari 2020 zal de voordracht worden bekrachtigd door de leden.
 
 
PORTIZ is de belangenbehartiger voor het Zeeuwse havengebonden bedrijfsleven. Het verenigt zo’n dertig grote bedrijven in het Sloegebied en de Kanaalzone. PORTIZ komt voort uit de Kring van Werkgevers in de Kanaalzone Zeeuws-Vlaanderen en de Industriegroep Midden-Zeeland en werkt nauw samen met VNO-NCW Brabant Zeeland.