Nieuws:

Zeeland Seaports en PORTIZ trekken in diverse dossiers voor verbetering van de infrastructuur in en om de Zeeuwse havens gezamenlijk op. In bijgaande nieuwsbrief 'SPOOR' versie oktober 2017

In de nieuwsbrief kunt u onder meer lezen dat de inzet voor meer vervoer per spoor en binnenvaart (modal split) in de Zeeuwse havens resultaat oplevert in de vermindering van het wegvervoer. In het duurzaamheidsconvenant Ambitie 2030 van PORTIZ, Zeeland Seaports en ZMF is dit ook opgenomen als doelstelling.

Ook wordt er achter de schermen door ZSP hard gewerkt om met extra onderzoeken een succesvolle business case te onderbouwen voor de realisatie van het grensoverschrijdende spoortraject Ghent - Terneuzen op de oostelijke kanaaloever.

Klik hier om de nieuwsbrief te bekijken.