Nieuws:

Sas van Gent - 11 juni 2014

 

Ir. F.J.C.M. (Frans) Kempenaars , algemeen directeur van Styron Netherlands BV. te Terneuzen, treedt per 12 juni 2014 aan als voorzitter van de vereniging PORTIZ (Port & Industry Zeeland).

 

Hij volgt in die hoedanigheid Alain Dufait, voorheen algemeen directeur Cargill Sas van Gent/Bergen op Zoom, op die wegens een andere, internationale functie bij zijn bedrijf als voorzitter is teruggetreden.

 

Met het aantreden van Frans Kempenaars heeft PORTIZ opnieuw een voorzitter, die bekend staat om zijn gedreven en pro-actieve opstelling in de belangenbehartiging voor industrie- en havenbedrijven in Zeeland.

 

Hij heeft een brede ervaring en diepgaande kennis van de industrie en de daaraan verbonden logistieke functies in de regio en is daarmee uitstekend gepositioneerd om de rol van voorzitter van PORTIZ te vervullen.

 

Eerder was Frans Kempenaars werkzaam bij Dow Benelux als directeur Omgeving, Veiligheid en Gezondheid en was hij ook voorzitter van de Kring Zeeuws Vlaanderen van de BZW (Brabants Zeeuwse Werkgeversvereniging).

 

Alain Dufait was, samen met Rien Jonker als voorzitter van de IMZ, de drijvende kracht achter de totstandkoming van de nieuwe vereniging PORTIZ, die in feite een fusie is van de Industriegroep Midden Zeeland IMZ en de Kring van Werkgevers in de Kanaalzone Zeeuws Vlaanderen.
Al eerder was besloten dat Rien Jonker als vice-voorzitter van PORTIZ zal optreden.

 

PORTIZ is een vereniging van industriële- en havenbedrijven uit het Sloegebied en omliggende regio en de Kanaalzone Zeeuws Vlaanderen, die ten doel heeft om de gemeenschappelijke belangen van de aangesloten bedrijven te behartigen en de regio te bevorderen als industrie- en havengebied.

 

PORTIZ vervult haar rol als belangenbehartiger in goede onderlinge afstemming met de BZW.