Nieuws:

 

Middelburg, 20 oktober 2014

 

Kennisgeving afsluiten Vlaketunnel

 

Wat: Het betreft het onderhoud aan de civiele onderdelen en de werktuigkundige- en elektrotechnische installaties, het doen van reparaties, het oplossen van storingen en het testen van het systeem.

 

Verkeershinder: Om zo weinig mogelijk verkeershinder te veroorzaken worden de werkzaamheden s’nachts uitgevoerd. Verwachting is dat er geringe verkeershinder zal optreden.

 

Wanneer: Maandag 27 oktober van 20.00 uur tot dinsdag 28 oktober 06.00 uur en dinsdag 28 oktober 20.00 uur tot woensdag 29 oktober 06.00 uur:
Gehele tunnel in beide richtingen afgesloten (noord- en zuidbuis). 


Bijzonderheden: Bij de afsluiting wordt het verkeer omgeleid via de N289. Omleidingen worden met gele borden aangegeven.


Hulpdiensten kunnen, mits vooraf aangemeld, met gepaste snelheid passeren, een en ander conform het afgesproken protocol.


Houd rekening met een langere reistijd.