Nieuws:

 

Middelburg, 12 maart 2015

 

Aankondiging tot afsluiten Vlaketunnel


Wat: Het betreft het onderhoud aan de civiele-, de werktuigkundige- en de  elektrotechnische installaties, het doen van reparaties, het oplossen van storingen en het testen van het systeem.

 

Verkeershinder: Om zo weinig mogelijk verkeershinder te veroorzaken worden de werkzaamheden s’nachts uitgevoerd. Verwachting is dat er geringe verkeershinder zal optreden.

 

Wanneer:  Maandag 13 april van 20.00 uur tot dinsdag 14 april 06.00 uur en dinsdag 14 april 20.00 uur tot woensdag 15 april 06.00 uur:  Gehele tunnel in beide richtingen afgesloten (noord- en zuidbuis).    


Bijzonderheden: Bij de afsluiting van de Vlaketunnel wordt het verkeer omgeleid over de N289.

Omleidingen worden met gele borden aangegeven. 
Hulpdiensten kunnen, mits vooraf aangemeld, met gepaste snelheid passeren, een en ander conform het afgesproken protocol.


Houd rekening met een langere reistijd.