Nieuws:

 

Middelburg, 20 oktober 2014

 

Kennisgeving afsluiten Dampoortaquaduct

 

Wat: Het betreft het onderhoud aan de civiele onderdelen en de werktuigkundige- en elektrotechnische installaties, het doen van reparaties, het oplossen van storingen en het testen van het systeem.

 

Verkeershinder: Om zo weinig mogelijk verkeershinder te veroorzaken worden de werkzaamheden 's nachts uitgevoerd. Verwachting is dat er geringe verkeershinder zal optreden.

 

Wanneer: Maandag 3 november van 20.00 uur tot dinsdag 4 november 06.00 uur en dinsdag 4 november 20.00 uur tot woensdag 5 november 06.00 uur:
Gehele aquaduct in beide richtingen afgesloten (oost- en westbuis).

 

Bijzonderheden: Bij de afsluiting wordt het verkeer omgeleid via de “oude N57”. Omleidingen worden met gele borden aangegeven.


Hulpdiensten kunnen, mits vooraf aangemeld, met gepaste snelheid passeren, een en ander conform het afgesproken protocol.


Houd rekening met een langere reistijd.