Nieuws:

  • 15-11-2018 Werkzaamheden aan tijdelijke rotonde Sloeweg N62

    Van de Provincie Zeeland ontvingen we berichtgeving over tijdelijke hinder bij de tijdelijke rotonde Sloeweg van maandag 19 november tot en met woensdag 21 november 2018 tussen 19.00 uur en 05.00 uur

    Lees verder

  • 05-11-2018 Vopak investeert opnieuw in gasopslag in Vlissingen

    In totaal wordt er 9,200 cbm voor gasopslag bijgebouwd. Verwachting is dat deze uitbreiding in het tweede kwartaal van 2020 in gebruik zal worden genomen. In 2015 werd eenzelfde type uitbreiding gedaan, destijds werden er 6 gas bullets bijgebouwd, nu gaat het om een uitbreiding van 2 gas bullets. 

    Lees verder

 

Sas van Gent, 29 oktober 2018

Het gezamenlijke bedrijfsleven van VNO-NCW Zeeland, PORTIZ en North Sea Port ziet grote uitdagingen én kansen voor de provinciale Zeeuwse politiek om een prachtig Zeeland stevig op de kaart te zetten. Ze roepen de provinciale politiek om ‘kansen te verzilveren’. De partijen zien daarvoor de grootste kansen in een grensoverschrijdend maatregelenpakket op het gebied van duurzaamheid,  mobiliteit, arbeidsmarkt en onderwijs. Het Manifest waarin de oproep wordt gedaan is op 29 oktober jl. aangeboden aan de lijsttrekkers van politieke partijen.

 

Voorzitter Frans Kempenaars heeft in nauwe samenwerking met Neldes Hovestad (VNO-NCW Zeeland) en Jan Lagasse (North Sea Port) een manifest opgesteld met een positieve boodschap. De economie draait op volle toeren en het bedrijfsleven ziet grote kansen voor de provincie Zeeland. De provincie Zeeland zou nu moeten investeren in een duurzame economie, dat betekent economische groei. De voormannen riepen de provinciale politiek op om verder te investeren in infrastructurele maatregelen om deze duurzaamheidsdoelstellingen te realiseren.

Er is dringend behoefte aan twee goederenspoorlijnen in Zeeland (Terneuzen-Gent en Vlissingen-Antwerpen), een snellere Midden-Zeelandroute en het doortrekken van de Tractaatweg naar Gent. Het bedrijfsleven roept ook op om de grensoverschrijdende aanpak met Vlaanderen te verstevigen. Zeker met de fusie van North Sea Port is, is er sprake van één grensoverschrijdend havengebied. Er zou een experimenteerregio moeten komen, waarin arbeid, mobiliteit en duurzaamheid grensoverschrijdend wordt aangepakt. Ook moeten werknemers zonder belemmeringen grensoverschrijdend kunnen werken. En er moet ruimte zijn voor nieuwe werknemers om zich te vestigen. Nu wordt samenwerking nog teveel bepaald door nationale belemmeringen in plaats van regionale overeenkomsten. Het gezamenlijke bedrijfsleven wil deze handschoen samen met de Provincie Zeeland oppakken. Er is ook behoefte aan een gezamenlijk aanvalsplan arbeidsmarkt. De tekorten op de arbeidsmarkt nemen als maar toe, vandaar extra inzet op de activatie van werkzoekenden, duurzame inzetbaarheid en de werving van personeel buiten Zeeland. Het manifest is geschreven voor het nieuwe provinciebestuur dat in maart 2019 gekozen wordt..

Klik hier voor Manifest Kansen Verzilveren