Nieuws:

Middelburg, 2 juni 2015

 

Wat: Het betreft het onderhoud aan de civiele onderdelen en de werktuigkundige- en elektrotechnische installaties, het doen van reparaties, het oplossen van storingen en het testen van het systeem.

 

Verkeershinder: Om zo weinig mogelijk verkeershinder te veroorzaken worden de werkzaamheden s’nachts uitgevoerd. Verwachting is dat er geringe verkeershinder zal optreden.

 

Wanneer: Maandag 22 juni van 20.00 uur tot dinsdag 23 juni 06.00 uur, dinsdag 23 juni 20.00 uur tot woensdag 24 juni 06.00 uur en woensdag 24 juni 20.00 uur tot donderdag 25 juni 06.00 uur. Gehele aquaduct in beide richtingen afgesloten (oost- en westbuis).

 

Bijzonderheden: Bij de afsluiting wordt het verkeer omgeleid via de “oude N57”. Omleidingen worden met gele borden aangegeven.

 

Hulpdiensten kunnen, mits vooraf aangemeld, met gepaste snelheid passeren, een en ander conform het afgesproken protocol.

Houd rekening met een langere reistijd.