Nieuws:

 • 04-12-2019 Opvolging Kempenaars
                            
  Vincent Courtois nieuwe voorzitter PORTIZ
  Directeur Ovet neemt de voorzittershamer over van Frans Kempenaars (Trinseo)
   
   
   

  Lees verder

 • 25-11-2019 persbericht PORTIZ: eerste monitor Duurzaamheid Ambitie 2030 gelanceerd

  Eerste monitor Duurzaamheid Ambitie 2030 gelanceerd

  Positief maar ook gemengd beeld zichtbaar in de eerste resultaten

  Sas van Gent, November 2019

  Drie jaar geleden sloten PORTIZ, de ZMF, North Sea Port en Provincie Zeeland een duurzaamheidsconvenant. Hierin zijn harde afspraken gemaakt over de economische en ecologische ontwikkelingen in de Zeeuwse havens. 6 Key Performance Indicators (KPI’s) zijn opgesteld door het bedrijfsleven, de milieuorganisatie, het havenbedrijf en de provincie Zeeland. Hiervan is vandaag de eerste monitor gepresenteerd.

  Unieke samenwerking

  In 2016 is het duurzaamheidsconvenant Ambitie 2030 gesloten. PORTIZ, de vereniging van havengebonden bedrijven, heeft hierin afspraken gemaakt met ZMf en North Sea Port. Deze afspraken gaan over doelstellingen op het vlak van (1) de economie, (2) een schoon milieu, (3) spoor-, water- en buisleidingverbindingen, (4) efficient ruimtegebruik in de haven en natuurherstel en (5) circulaire economie. De projectsecretaris van Ambitie 2030, Geert Mol, geeft aan dat een dergelijk convenant uniek is in Nederland. “Economie, natuur, ecologie en klimaat zijn samengebracht in een breedgedragen convenant, met politieke steun van de provincie”.

  Eerste Monitor Ambitie 2030 beschikbaar

  De eerste resultaten zijn beschreven in Gezamenlijk Zeeuws Resultaat , een monitor waarin de resultaten op de diverse doelstellingen zijn weergegeven. Duidelijk wordt dat de economische KPI een zeer positief beeld laat zien; ook zijn de ontwikkelingen rondom ruimtegebruik en natuurherstel positief te noemen. Uit de monitor wordt ook helder dat de gehele Zeeuwse havenregio nog voor een enorme uitdaging staat voor de nabije toekomst. Ten aanzien van de monitoring van fijnstof en gezamenlijke rapportage op prioritaire stoffen moeten nog flinke stappen worden gemaakt. Ook moeten nog serieuze stappen worden gezet in circulair en biobased productie. “De eerste meting laat nog een gemengd beeld zien, maar partijen zien hun verantwoordelijkheid. De afspraken uit het convenant worden door bedrijven serieus genomen ”, aldus Geert Mol.

  Ontwikkelingen naar de toekomst

  Binnenkort komen de partijen bijeen om te spreken over de ontwikkelingen die het convenant aangaan. Daarbij zal worden gekeken naar verdergaande samenwerking met Vlaanderen, vanwege de fusie van de havenbedrijven sinds 1 januari 2018 tot North Sea Port. Daarbij komen ook nog de afspraken op het gebied van CO2 reductie in het nationale klimaatakkoord in Nederland. Het komende jaar wordt dan ook een moment van verdere analyse en herijking van de doelstellingen uit het convenant Ambitie 2030.

  Lees verder

 • logo_rws

  bericht RWS: werkzaamheden en hinder sluizen Terneuzen

  In 2016 worden diverse werkzaamheden door Rijkswaterstaat (RWS) uitgevoerd aan de sluizen in Terneuzen ten behoeve van het project Modernisering ObjectBediening Zeeland (MOBZ). Voor deze werkzaamheden zijn stremmingen nodig. Vanaf 16 mei 2016 zal de Westsluis 15 keer voor 24 uur gestremd zijn op verschillende maandagen tot november en enkele keren twee uur rond laag water. De Oostsluis zal vier weken gestremd zijn van 17 oktober – 13 november.

  Lees verder

 • logo_provZeeland

  provincie Zeeland: Stelledijk dicht van 4 april t/m 5 augustus

  Van de Provincie Zeeland is bericht ontvangen dat in het kader van het project Verdubbeling Sloeweg N62 de Stelledijk in de gemeenten Goes en Borsele 4 maanden dicht is voor het verkeer in de periode van maandag 4 april 2016 (07.00 uur) tot en met vrijdag 5 augustus 2016 (16.00 uur). In deze periode wordt de ondersteuningsconstructie aangebracht van het viaduct Stelledijk. Het verkeer moet rekening houden met omleidingsroutes en wordt geadviseerd de gele borden te volgen. 

   

  Lees verder

 • logo_provZeeland

  provincie Zeeland: Sloeweg N62 dicht van 1-4 april en 8-11 april

  Van de Provincie Zeeland is bericht ontvangen dat in het kader van het project Verdubbeling Sloeweg N62 de eerste twee weekenden van april 2016 de Sloeweg in de gemeenten Borsele en Goes voor het verkeer dicht is. Het betreft het gedeelte tussen de A58 en Bernhardweg / Westerscheldetunnelweg. 

  Lees verder

 • logo_provZeeland

  provincie Zeeland: Heinkenszandseweg N667 dicht van 21 - 25 maart

  Van de provincie Zeeland is bericht ontvangen dat in verband met het project Verdubbeling Sloeweg N62 in de periode van maandag 21 maart 2016 (om 07.00 uur) tot en met vrijdag 25 maart 2016 (om 19.00 uur) een weggedeelte van de Heinkenszandseweg N667 tussen de Molendijk en de Nassauweg nabij 's-Heerenhoek in de gemeente Borsele dicht is. 

  Lees verder

 • logo_provZeeland

  provincie Zeeland: Postweg (N664) dicht van 14 - 18 maart

  Van de provincie Zeeland is bericht ontvangen dat in het kader van het project Verdubbeling Sloeweg N62 vanaf maandag 14 maart 2016 (07.00 uur) tot en met vrijdag 18 maart 2016 (19.00 uur) de Postweg (N664), tussen km 40 en km 40.4, bij ’s-Heer Arendskerke in de gemeente Goes dicht is voor het verkeer. 

  Lees verder

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21