Nieuws:

 • 04-12-2019 Opvolging Kempenaars
                            
  Vincent Courtois nieuwe voorzitter PORTIZ
  Directeur Ovet neemt de voorzittershamer over van Frans Kempenaars (Trinseo)
   
   
   

  Lees verder

 • 25-11-2019 persbericht PORTIZ: eerste monitor Duurzaamheid Ambitie 2030 gelanceerd

  Eerste monitor Duurzaamheid Ambitie 2030 gelanceerd

  Positief maar ook gemengd beeld zichtbaar in de eerste resultaten

  Sas van Gent, November 2019

  Drie jaar geleden sloten PORTIZ, de ZMF, North Sea Port en Provincie Zeeland een duurzaamheidsconvenant. Hierin zijn harde afspraken gemaakt over de economische en ecologische ontwikkelingen in de Zeeuwse havens. 6 Key Performance Indicators (KPI’s) zijn opgesteld door het bedrijfsleven, de milieuorganisatie, het havenbedrijf en de provincie Zeeland. Hiervan is vandaag de eerste monitor gepresenteerd.

  Unieke samenwerking

  In 2016 is het duurzaamheidsconvenant Ambitie 2030 gesloten. PORTIZ, de vereniging van havengebonden bedrijven, heeft hierin afspraken gemaakt met ZMf en North Sea Port. Deze afspraken gaan over doelstellingen op het vlak van (1) de economie, (2) een schoon milieu, (3) spoor-, water- en buisleidingverbindingen, (4) efficient ruimtegebruik in de haven en natuurherstel en (5) circulaire economie. De projectsecretaris van Ambitie 2030, Geert Mol, geeft aan dat een dergelijk convenant uniek is in Nederland. “Economie, natuur, ecologie en klimaat zijn samengebracht in een breedgedragen convenant, met politieke steun van de provincie”.

  Eerste Monitor Ambitie 2030 beschikbaar

  De eerste resultaten zijn beschreven in Gezamenlijk Zeeuws Resultaat , een monitor waarin de resultaten op de diverse doelstellingen zijn weergegeven. Duidelijk wordt dat de economische KPI een zeer positief beeld laat zien; ook zijn de ontwikkelingen rondom ruimtegebruik en natuurherstel positief te noemen. Uit de monitor wordt ook helder dat de gehele Zeeuwse havenregio nog voor een enorme uitdaging staat voor de nabije toekomst. Ten aanzien van de monitoring van fijnstof en gezamenlijke rapportage op prioritaire stoffen moeten nog flinke stappen worden gemaakt. Ook moeten nog serieuze stappen worden gezet in circulair en biobased productie. “De eerste meting laat nog een gemengd beeld zien, maar partijen zien hun verantwoordelijkheid. De afspraken uit het convenant worden door bedrijven serieus genomen ”, aldus Geert Mol.

  Ontwikkelingen naar de toekomst

  Binnenkort komen de partijen bijeen om te spreken over de ontwikkelingen die het convenant aangaan. Daarbij zal worden gekeken naar verdergaande samenwerking met Vlaanderen, vanwege de fusie van de havenbedrijven sinds 1 januari 2018 tot North Sea Port. Daarbij komen ook nog de afspraken op het gebied van CO2 reductie in het nationale klimaatakkoord in Nederland. Het komende jaar wordt dan ook een moment van verdere analyse en herijking van de doelstellingen uit het convenant Ambitie 2030.

  Lees verder

 • logo_provZeeland

  provincie Zeeland: Sloeweg volledig open op donderdag 30 juni 2016 om 19:00 uur

  Van de provincie Zeeland is bericht ontvangen dat de Sloeweg N62 vanaf donderdag 30 juni 2016 om 19.00 uur volledig open is voor het verkeer.

   

  Lees verder

 • logo

  Frans Kempenaars gekozen tot Havenman van het Jaar

  Frans Kempenaars is dit jaar gekozen tot Havenpersoonlijkheid van het jaar. Kempenaars is naast algemeen directeur van Trinseo ook voorzitter van de havenbelangenvereniging PORTIZ.

  Trinseo is een toonaangevende wereldproducent van styreen, styreen polymeren, technische thermoplasten, rubber en latex. Het bedrijf was recentelijk ook in het nieuws doordat het een van eerste bedrijven is die zich vestigt op het nieuwe Maintenance Value Park in Terneuzen.

   

  Lees verder

 • logo_provZeeland

  provincie Zeeland: aanpassingen afslagen Sloeweg

  Van de Provincie Zeeland is bericht ontvangen dat in het kader van het project Verdubbeling Sloeweg N62 in de periode van 11 juni 2016 om 01.00 uur tot en met 18 juni 2016 om 06.00 uur de zuidbaan (is aan de kant van ’s-Heerenhoek) van de Sloeweg wordt voorzien van geluidsreducerend asfalt. 

  Lees verder

 • logo zsp

  boekje Zeeuwse havens

  Zeeland Seaports heeft in overleg met haar stakeholders een Strategisch Masterplan opgesteld. In het Strategisch Masterplan 'Winning Combinations' is de strategie voor de toekomst opgetekend.

  Lees verder

 • logo_provZeeland

  provincie Zeeland: aanpassingen Sloeweg 14 mei

  Van de Provincie Zeeland is bericht ontvangen dat in het kader van het project Verdubbeling Sloeweg N62 vanaf zaterdag 14 mei 2016 (06.00 uur) de zuidelijke op- en afrit inclusief rotonde van de ongelijkvloerse wegaansluiting Molendijk richting ‘s-Heerenhoek open gaat voor het verkeer. 

   

  Lees verder

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21